Ефективність досконало стійкої криптосистеми із збільшеною відстаню єдиності

Євген Олександрович Самойлик

Анотація


Для захисту критично важливої для держави інформації доцільно використовувати досконало стійкі криптосистеми з теоретично доведеною ідеальною теоретико-інформаційною стійкістю. Проте існуючі досконало стійкі криптосистеми мають обмежену область використання, перш за все, через жорстке обмеження щодо неперевищення під час шифрування так званої відстані єдиності за ключем. Відносно невеликі значення відстані єдиності  при шифруванні повідомлень, складених із символів алфавіту будь-якої із природних мов, обумовлюють необхідність частої зміни ключової інформації, що є проблемою для багатьох прикладних застосувань. Показана можливість збільшення відстані єдиності за рахунок синтезу штучної мови відображення прикладної області з алфавітом великої розмірності. Розглянуто ефективність досконало стійкої криптосистеми захисту текстової інформації, що поміщена у задану табличну форму, за умови, що  ця текстова інформація береться із тезаурусу наперед визначеної прикладної області. Отримано математичні вирази та побудовано відповідні графіки, що визначають залежності відстані єдиності та ентропії ключа шифру від довжини повідомлення. Показано на кількісному рівні, що ефективність методу побудови досконало стійкої криптосистеми з укрупненим алфавітом мови відображення текстової інформації є суттєво вищою у порівнянні із ефективністю інших методів  забезпечення режиму досконалої секретності.

Ключові слова


захист текстової інформації; досконало стійка криптосистема; відстань єдиності; синтез мови відображення інформації; укрупнення алфавіту

Посилання


А. Зубов, Совершенные шифры: Вступительное слово чл.-корр. РАН Б.А. Севастьянова. М.: Гелиос АРВ, 2003, 160 с.

Ван Тилборг, Основы криптологии. Профессиональное руководство и интерактивный учебник. – М.: Мир, 2006, 471 с.

C. Shannon, "A Mathematical Theory of Communication", Bell System Technical Journal, том 27, № 4, С. 379-423, 623-656, 1948.

С. Cушко, Г. Кузнєцов, Л. Фомичова, А. Корабльов, Математичні основи криптоаналізу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. -465 с.

C. Shannon, "Predication and Entropy in Printed English" Bell System Technical Journal, том 30, №1, С. 50-64, 1951.

В. Широков, О. Бугаков, Т. Грязнухіна Корпусна лінгвістика. К.: Довіра, 2005, 471 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory