Неасимптотичні оцінки ймовірності правильного відновлення повідомлень у двійковому відвідному каналі зі стиранням

Антон Миколайович Олексійчук, Юрій Васильович Сергієнко

Анотація


Досліджується система передачі інформації, яка складається з безнадлишкового джерела двійкових повідомлень, ідеального основного каналу між відправником та законним отримувачем та відвідного каналу зі стиранням між відправником та супротивником. Для надійного захисту інформації у відвідному каналі використовується відомий метод випадкового кодування повідомлень двійковими лінійними кодами. У статті отримано точний вираз та неасимптотичні оцінки параметра, що характеризує практичну стійкість зазначених систем: ймовірності правильного відновлення повідомлень у відвідному каналі. Отримані оцінки є застосовними до широкого класу двійкових лінійних кодів з відомими значеннями довжини, вимірності та мінімальної (або дуальної) відстані. Вони дозволяють сформулювати критерії вибору кодів для побудови практично стійких та ефективних систем з випадковим кодуванням у двійковому каналі зі стиранням, а такою встановити достатню умову асимптотичної досконалості таких систем. Отримані результати можуть бути використані у криптографічних застосуваннях, що базуються на використанні моделі каналу зв’язку з відводом.

Ключові слова


криптографічний захист інформації; канал зв’язку з відводом; канал зі стиранням; випадкове кодування; ймовірність правильного відновлення повідомлень; обґрунтована стійкість

Посилання


Алексейчук А.Н. Условия “практической эффек-тивности” и “асимптотической совершенности” кодовой защиты случайных равновероятных сооб-щений / А.Н. Алексейчук // Защита информации: сборник научных трудов. – Київ: НАУ, 2002. – Вып. 2(9). – С. 48 – 54.

Алексейчук А.Н. Нелинейное случайное кодиро-вание в системах передачи информации по каналу связи с отводом / А.Н. Алексейчук, С.В. Гришаков // Правове, нормативне та метрологічне забезпе-чення системи захисту інформації в Україні. – Вип. 8. – Київ: 2004. – С. 133 – 140.

Горицький В.М. Спосіб запису двійкової інформа-ції на магнітний носій / В.М. Горицький, Ю.В. Сергієнко // Деклараційний патент на винахід. – UA 98126913 від 28. 12. 1998 р.

Дискретная математика и математические воп-росы кибернетики / Васильев Ю.Л., Ветухновский Ф.Я., Глаголев В.В. и др. – Т. 1. – М.: Наука, 1974. – 311 с.

Мак-Вильямс Ф.Дж., Слоэн Н.Дж.А. Теория кодов, исправляющих ошибки: Пер. с англ. − М.: Связь, 1979. − 743 с.

Bellare M. A cryptographic treatment of the wiretap channel / M. Bellare, S. Tesarro, A. Vardy / http://eprint.iacr.org/2012/015.

Osarov L.H. Wire-tap channel II / L.H. Osarov, A.D. Wyner // Bell Syst. Techn. J. – 1984. – Vol. 63. – P. 2135 – 2157.

Thangaraj A. On the application of LDPC codes to a novel wire-tap channel inspired by quantum key distri-bution / A. Thangaraj, S. Dihidar, A.R. Calderbank, S. McLaughlin, J.-M. Merolla / http://eprint. arXiv:cs.IT/0411003v2. – 24 Okt., 2005.

Wyner A.D. The wire-tap channel / A.D. Wyner // Bell Syst. Techn. J. – 1975. – Vol. 54. – P. 1355 – 1388.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory