Бістабільна інтегрована кортежна модель характеристик ризику

Александр Григорьевич Корченко, Светлана Владимировна Казмирчук, Юрий Александрович Дрейс, Андрей Юрьевич Гололобов

Анотація


Часто перед фахівцями відповідних підприємств, для підвищення ефективності вирішення завдань захисту інформації, виникає питання про вибір існуючих або розробку нових засобів оцінювання ризиків безпеки ресурсів інформаційних систем. Перш ніж здійснювати такий вибір або розробку необхідно мати достатньо повне відображення характеристик ризику в аспекті інформаційної безпеки. У зв'язку з цим, в роботі визначені множини базових характеристик ризику для галузі інформаційної безпеки. На підставі цього пропонується відображати задані ідентифікуючи і оціночні характеристики у вигляді бістабільної (біфіксованої) інтегрованої кортежної моделі. На практиці таку модель пропонується використовувати у вигляді відображення на два частних кортежі – аналітичний і синтетичний, які застосовуються відповідно для реалізації вибору існуючих засобів і для допомоги розробникам при створенні нових систем оцінювання ризиків

Ключові слова


аналіз ризику; оцінювання ризику; базові характеристики ризику; бістабільних інтегрована кортежних модель; приватна відображення кортежу; ризик інформаційної безпеки; лінгвістична змінна

Посилання


Ахметов Б.С. Метод n-кратного понижения по-рядка лингвистических переменных на основе частного расширения базы / Б.С. Ахметов, С.В. Казмирчук, А.Ю. Гололобов, С.А. Гнатюк, Н.А. Сейлова // Безпека інформації. – 2014. – Т.20. –№3. – С. 306-311.

Гнатюк С.О. Кібертероризм: історія розвитку, сучасні тенденції та контрзаходи / С.О. Гнатюк // Безпека інформації – 2013. – №2. – С. 118-129.

Казмирчук С.В. Метод трансформирования термов лингвистических переменных в задачах анализа и оценивания рисков информационной безопасности / С.В. Казмирчук // Захист інформації. – 2013. – Т.15. – №3, липень-вересень. – С. 268-276.

Корченко А.А. Метод определения идентифи-цирующих термов для систем обнаружения вторжений / А.А. Корченко // Безпека інформації – 2014. – №3. – С. 217-223.

Корченко А.А. Метод фаззификации параметров на лингвистических эталонах для систем выявления кибератак / А.А. Корченко // Безпека інформації – 2014. – №1. – С. 21-28.

Корченко А.Г. Анализ и оценивание рисков информационной безопасности. Монография. / А.Г. Корченко, А.Е. Архипов, С.В. Казмирчук – К. : ООО «Лазурит-Полиграф», 2013. – 275 с.

Корченко А.Г. Интегрированное представление параметров риска / А.Г. Корченко, Е.В. Иван-ченко, С.В. Казмирчук // Защита информации – 2011. – №1 (50). – С. 96-101.

Корченко А.Г. Качественно-количественный метод оценивания рисков информационной безопасности / А.Г. Корченко, С.В. Казмирчук // Захист інформації. – 2016. –№2. – С. 157-170.

Корченко А.Г. Метод n-кратного инкрементирования порядка лингвистических переменных на основе частного расширения базы / А.Г. Корченко, Б.С. Ахметов, С.В. Казмирчук, М.Н. Жекамбаева // Захист інформації. – 2015. –№3. – С. 231-239.

Корченко А.Г. Метод n-кратного инкрементирования числа термов лингвистических переменных в задачах анализа и оценивания рисков / А.Г. Корченко, С.В. Казмирчук, Б.С. Ахметов, М.Н. Жекамбаева // Безпека інформації. – 2015. – Т.21. –№2. – С. 191-200.

Корченко А.Г. Метод n-кратного понижения числа термов лингвистических переменных в за-дачах анализа и оценивания рисков / А.Г. Корченко, Б.С. Ахметов, С.В. Казмирчук, А.Ю. Гололобов, Н.А. Сейлова // Захист інфо-рмації. – 2014. – Т.16. – №4, жовтень-грудень. – С. 284-291.

Корченко А.Г. Метод инкрементирования порядка лингвистических переменных для систем анализа и оценивания рисков / А.Г. Корченко, С.В. Казмирчук, Ю.Б. Коваленко, А.Ю. Гололобов // Захист інформації. – 2015. – Т.17. – №2, квітень-червень. – С. 100-108.

Корченко А.Г. Метод оценивания рисков инфо-рмационной безопасности на основе открытых баз данных уязвимостей / А.Г. Корченко, С.В. Казмирчук // Безпека інформації. – 2016. –№2. – С. 216-226.

Корченко А.Г. Метод преобразования эталонов параметров для систем анализа и оценивания рисков информационной безопасности / А.Г. Корченко, С.В. Казмирчук, А.Ю. Гололобов // Захист інформації. – 2013. – Т.15. – №4, жовтень-грудень. – С. 359-366.

Корченко А.Г. Метод реализации функции трансформирования эталонов в задачах анализа и оценивания рисков / А.Г. Корченко, Б.С. Ахметов, С.В. Казмирчук, А.Ю. Гололобов // Безпека інформації. – 2015. – Т.21. –№1. – С. 104-112.

Шаховал О.А. Рекомендації щодо розробки стратегії забезпечення кібербезпеки України / О.А. Шаховал, І.Л. Лозова, С.О. Гнатюк // За-щита информации – 2016. – №1 – С. 57-65.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory