Модифікований метод диграфів в задачі автентифікації користувачів за клавіатурним почерком

Василий Александрович Алексеев, Юлия Александровна Синица, Денис Юрьевич Горелов

Анотація


Аналіз динаміки клавіатурного почерку людини є сегментом досліджень, який швидко розвивається, що обумовлено необхідністю забезпечення безпеки великого парку додатків і адаптації до постійно змінюваних технологій. У даній статті запропоновано метод автентифікації користувача на підставі аналізу його клавіатурного почерку з використанням модифікованого методу диграфів. В межах запропонованого підходу до автентифікації оператора реалізовано розмежування клавіш клавіатури за їх функціональним призначенням. Робота з кожною зоною формує власні події клавіатури (парні та непарні), які аналізуються окремо. Кінцеве рішення про допуск оператора до ресурсів системи приймається на підставі всіх даних з усіх функціональних зон клавіатури. Для парних подій клавіатури використовуються відносини часових параметрів диграфів, що дозволяє врахувати не тільки статичні особ-ливості клавіатурного почерку, а й динамічні. Обробка поодиноких подій клавіатури, де головним обчислюваним параметром є час утримання конкретної клавіші, дозволяє доповнити профіль користувача унікальними ознаками. Такий комплексний підхід дозволяє підвищити точність процедури автентифікації без необхідності збільшення обсягу оброблюваних даних.

Ключові слова


клавіатурний почерк; біометричні алгоритми; метод диграфів; час утримання клавіші; біоеталон користувача

Посилання


R.Spillane. Keyboard apparatus for personal identifica-tion. IBM Technical Disclosure Bulltin, 17(11), 1975.

R. Gaines, W. Lisowski, S. Press, and N. Shapiro. Au-thentication by keystroke timing: some preliminary results. Technical Report Rand Rep. R-2560-NSF, RAND Corporation, p. 51, 1980.

D. Umphress and G. Williams. Identity verification through keyboard characteristics. International Journal of Man-Machine Studies, Vol. 23(3), pp. 263–273, 1985.

K.S. Balagani, Vir V. Phoha, A.Ray, and S. Phoha. On the discriminability of keystroke feature vectors used in fixed text keystroke authentication. Pattern Recognition Letters, Vol. 32(7), pp. 1070–1080, 2011.

R.A. Maxion and K.S. Killourhy. Keystroke biometrics with number-pad input. In IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN), pp. 201–210, 2010.

J.A. Robinson, V.W. Liang, J.A.M. Chambers, and C.L. MacKenzie. Computer user verification using login string keystroke dynamics. IEEE Transactions on Sys-tems, Man and Cybernetics, Part A: Systems and Hu-mans, Vol. 28(2), pp. 236–241, 1998.

D. Gunetti and C. Picardi. Keystroke analysis of free text. ACM Transactions on Information and System Se-curity, Vol. 8(3), pp.312–347, 2005.

F. Bergadano, D. Gunetti, and C. Picardi. User authen-tication through keystroke dynamics. ACM Transac-tions on Information and System Security, Vol. 5(4), pp. 367–397, 2002.

D. El Menshawy, H.M.O. Mokhtar, and O. Hegazy. A keystroke dynamics based approach for continuous au-thentication. In 10th International Conference on Be-yond Databases, Architectures, and Structures (BDAS), Vol. 424 of CCIS, pp. 415–424, 2014.

T. Sim and R. Janakiraman. Are digraphs good for free-text keystroke dynamics? In IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 1–6, 2007.

A. Messerman, T. Mustafic, S.A. Camtepe, and S. Al-bayrak. Continuous and non-intrusive identity verifica-tion in real-time environments based on free-text key-stroke dynamics. In International Joint Conference on Biometrics (IJCB), pp. 1–8, 2011.

S.Z.S. Idrus, E. Cherrier, C. Rosenberger, and P. Bours. Soft biometrics for keystroke dynamics. In 10th International Conference on Image Analysis and Recognition (ICIAR), Vol. 7950 of LNCS, pp. 11–18, 2013.

Синиця Ю.О. Автентифікація суб’єктів за клавіатурним почерком з використанням диграфів // Международная конференция "Интернет-техно-логии и программирование компьютерных мо-бильных систем": Материалы XVII Международ-ного молодежного форума "Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке ", том 5. — Харьков, 2013. — с. 167-168.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory