Експериментальне дослідження методу забезпечення стійкості кутритових протоколів квантової криптографії

Сергій Олександрович Гнатюк, Тетяна Олександрівна Жмурко, Василь Миколайович Кінзерявий, Халіча Ібрагімівна Юбузова

Анотація


Сьогодні гостро постає питання забезпечення конфіденційності інформації в умовах зростання кількості та якості порушень в кіберпросторі, що постійно вдосконалюються та розвиваються. Надійність традиційних методів забезпечення конфіденційності викликає сумніви з огляду на сучасні загрози. Тому пошук альтернативних методів і способів захисту є актуальним питанням. Значний інтерес викликає квантова криптографія, яка не залежить від обчислювальних чи інших можливостей порушника, використовує специфічні унікальні властивості квантових частинок і ґрунтується на непорушності законів квантової фізики. Однією з найбільш розвинутих технологій квантової криптографії є квантовий прямий безпечний зв'язок, який дозволяє передавати інформацію відкритим каналом напряму (без попереднього її шифрування – проблема розподілу ключів нівелюється), проте вони мaють лишe aсимптотичну стійкість до нeкогeрeнтних aтaк і, бeзумовно, потрeбують мeтодів підсилeння бeзпeки. У зв’язку з цим розроблено метод забезпечення стійкості протоколів квантової криптографії. Для оцінювання ефективності цього методу було розроблено методику проведення експериментального дослідження, згідно якої виконано порівняння його швидкодії з відомим методом. Відповідно до отриманих результатів, запропонований метод має швидкість у 1,52 разів більшу від аналогів при тому ж рівні стійкості до некогерентних атак

Ключові слова


квантова криптографія; квантовий прямий безпечний зв'язок; трит; захист інформації

Посилання


Василиу Е.В. Безопасные системы передачи конфиденциальной информации на основе протоколов квантовой криптографии : монография / Е.В. Василиу, В.Я. Мильчевич, С.В. Николаенко, А.В. Мильчевич. – Харьков: Цифровая типография № 1, 2013. – 168 с.

Василиу Е.В. Синтез основанной на пинг-понг протоколе квантовой связи безопасной системы прямой передачи сообщений / Е.В. Василиу, С.В. Николаенко // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2009, № 1. – С. 83-91.

Гнатюк С.О. Метод підвищення захищеності систем захисту інформації на базі квантових технологій / С.О. Гнатюк, Т.О. Жмурко, А.Д. Стояновіч, Н.А. Сєйлова // Стан та удосконалення безпеки інформаційно-комунікаційних систем (SITS’2015) – Миколаїв: 2015. – С. 93-96.

Корченко О.Г. Сучасні квантові технології захисту інформації / О.Г. Корченко, Є.В. Васіліу, С.О. Гнатюк // Захист інформації. – 2010. – № 1. – С. 77–89.

Методы перехвата информации в информационно-коммуникационных системах на основе квантових технологий / А.Г. Корченко, Е.В. Василиу, Т.А. Жмурко, С.А. Гнатюк // Информа-ционные технологии и системы в управлении, образовании, науке: Монография [под. ред. В.С. Пономаренко]. – Харків: Цифрова друкарня № 1, 2013. – C. 98-110.

Новий метод підсилення секретності пінг-понг протоколу з парами переплутаних кутритів / В.М. Кінзерявий, Є.В. Васіліу, С.О. Гнатюк, Т.О. Жмурко// Захист інформації. – 2012. – №2 (55). – С. 5-13.

Vasiliu Ye. Security amplification of the ping-pong protocol with many-qubit Greenberger-Horne-Zeilinger states / Ye. Vasiliu, S. Gnatyuk, S. Nikolayenko, T. Zhmurko// Безпека інформації. – 2012. – Т. 18. – № 2. – С. 84-88.

Gnatyuk S. Efficiency increasing method for quantum secure direct communication protocols / S. Gnatyuk, T. Zhmurko, P. Falat // Proceedings of the 2015 IEEE 8th International Conference on «Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications» (IDAACS’2015), Warsaw, Poland, September 24-26, 2015: Vol. 1. – P. 468-472.

Korchenko O. Modern quantum technologies of information security against cyber-terrorist attacks / O. Korchenko, Y. Vasiliu, S. Gnatyuk // Aviation. Vilnius : Technika. – 2010. – Vol. 14, Iss. 2. – P. 58-69.

Korchenko O. Quantum Secure Telecommunication Systems / Korchenko O., Vasiliu Ye., Gnatyuk S. et al. // Telecommunications Networks – Current Status and Future Trends (ed. by J.H. Ortiz). – InTech, 2012. – P. 211-236.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory