Математичні моделі оцінки та прогнозування надійності програмно-керованих засобів захисту інформації в системі урядового зв’язку

Сергій Євгенович Гнатюк

Анотація


Робота присвячена питанням удосконалення математичних моделей оцінки надійності програмно-керованих засобів захисту інформації в Державній системі урядового зв’язку за рахунок встановлення та використання нових функціона-льних залежностей та аналітичних виразів і алгоритмів обчислення коефіцієнтів для підвищення точності прогнозу-вання експлуатаційних показників. На базі використання запропонованих моделей удосконалено метод оцінки і прогно-зування значень показників надійності програмно-керованих засобів захисту інформації, який дозволяє оцінити надій-ність системи з врахуванням апаратних і програмних засобів. Комплексно використовуючи зазначені результати удо-сконалено метод оцінки показників надійності системи урядового зв’язку, який на відміну від існуючих кількісно оцінює імовірність зв’язності абонентів з врахуванням надійності програмного забезпечення засобів зв’язку.

Ключові слова


Державна система урядового зв’язку; програмно-керовані засоби захисту інформації; надійність апаратних і програмних засобів

Посилання


Антощук С.Г. Прогнозирование количества оши-бок на этапе эксплуатации адаптируемых учетных информационных систем / С.Г. Антощук, Д.А. Маевский, С.А. Яремчук //Радиоэлектронные и компютерные системы. НТЖ Харьков: ХАИ. – 2010. - №6(47) – С. 204 – 209.

Бобало Ю.Я. Математичні моделі та методи ана-лізу надійності радіоелектронних, електротехніч-них та програмних систем: монографія / Ю.Я. Бо-бало, Б.Ю. Волочій, О.Ю. Лозинський, Б.А. Ман-дзій, Л.Д. Озірковський, Д.В. Федасюк, С.В. Щер-бовських, В.С. Яковина. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 300 с.

Дідковська М.В. Аналіз моделей оцінювання надій-ності програмного забезпечення // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислюва-льна техніка. №41, Київ, 2004. – С. 103-120.

Кирянчиков В.А. Качество и надежность програм-ного обеспечения / В.А. Кирянчиков, Э.А. Опа-лева / Конспект лекций. – СПб.: Санкт – Петербур-гский государственный электротехнический уни-верситет “ЛЭТИ”, 2002. – 93с.

Маевский Д.А. Електричне моделювання процесу виявлення помилок в програмному забезпеченні інформаційних систем. // Сб. Электромашино-строение и электрооборудование. Одесса: 2010. – Вып.75, С.113 – 115.

Маевский Д.А. Анализ моделей надежности про-граммного обеспечения гарантоспособных ин-формационных систем / Д.А. Маевский, С.А. Яремчук. http: // www.nbuv.gov.ua / portal / natural / emeo / 2010 76 / 068 – 079. pdf.

Половко А.М. Основы теории надежности / А.М. Половко, С.В. Гуров. – СПб. : БХВ – Петербург, 2006. – 704 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory