Використання формальних засобів опису процесів надання повноважень

Анатолій Миколайович Давиденко, Олександр Андрійович Суліма

Анотація


В роботи розглянуто системи надання повноважень, які можуть мати різноманітну інтерпретацію, починаючи від представлення їх у вигляді матриць повноважень до представлення їх у вигляді приписування тих чи інших ролей користува-чам, що звертаються за наданням повноважень. А саме проведено аналіз параметрів, що характеризують інформаційні системи типу з метою вибору найбільш адекватних формальних засобів для їх опису. Сформульовано ряд положень та визначень, які спрощують подібний аналіз в подальшому та визначена низка обов’язкових вимог щодо проведення цього аналізу. А саме дане визначення важливостіданих як параметру, який характеризує частоту використання даних за заданий період, на протязі якого відповідні дані використовуються. Також визначено мірутаємності даних через міру небезпеки, до якої може привести не санкціоноване використання даних при розв’язуванні задачі. Розглянуто поняття ано-малії і доведено взаємозв’язок предметної області інтерпретації деякої системи на структурному рівні.

Ключові слова


захист інформації; системи надання повноважень; формалізація засобів опису

Посилання


Зайченко Ю.П. Основи проектування інтелектуа-льних систем. / Ю.П. Зайченко – К.: Слово, 2003

Зима В.М. Безопасность глобальных сетевых тех-нологий / В.М. Зима, А.А. Молдовян, Н.А. Мол-довян – СПб.: БХВ-Петербург. 2000.

Коростіль О. Ю.-Ю. Засоби опису методів син-тезу текстових моделей з текстовими інформацій-ними потоками / О. Ю.-Ю. Коростіль // Моде-лювання та інформаційні технології : зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України. – К., 2012. — Вип. 63. — С. 95–104. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. / Э. Мендельсон – М.: Наука, 1971.

Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Економетрика. М.: Екзамен, 2007.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory