Аналіз сучасних засобів створення пристроїв вібраційного впливу на інформаційні системи критичної інфраструктури

Олександр Григорович Корченко, Ігор Анатолійович Терейковський, Євген Сергійович Косюк

Анотація


Проаналізовані методи та засоби інфразвукового впливу на комп’ютерні апаратні засоби критичної інфраструктури. Показано, що значну загрозу для комп’ютерних систем критичної інфраструктури становить деструктивний вплив викликаний інфразвуковими хвилями. При цьому, більшість способів генерації інфразвуку базуються на використанні наступних пристроїв: резонатор Гельмгольца, генерація за допомогою пульсуючої сфери типу Монополь, випромінювач типу ротор, резонуючий циліндр, наднизькочастотна колонка, метод парних ультразвукових випромінювачів, повітря-ний гвинт. Проведено дослідження вказаних пристроїв. Виявлено їх характерні особливості, переваги та недоліки. По-будовані діаграма спрямованості інфразвукового випромінення та графік залежності гучності інфразвукового ви-промінення від затраченої потужності. Також, в результаті вказаних пристроїв, обґрунтовано множину базових пара-метрів, величини яких дозволяють оцінити їх конструктивно – експлуатаційні властивості. Також, для кожного із способів генерації були розраховані орієнтовні значення цих параметрів, що дозволяє перейти до подальших досліджень з метою створення системи класифікації засобів створення пристроїв вібраційного впливу та методу вибору способу гене-рації інфразвукового сигналу в залежності від очікуваних умов застосування та створення.

Ключові слова


інформаційна безпека; захист комп’ютерної техніки; інфразвук; інфразвукове ураження

Посилання


Бірюков Д.С. Захист критичної інфраструктури: проблеми та перспективи впровадження в Укра-їні / Д.С. Бірюков, С.І. Кондратов. — К. : НІСД, 2012. — 96 с.

Hermann von Helmholtz. On the sensations of tone as a physiological basis for the theory of music / Alexander John Ellis. — Longmans, Green, 1885. — 576 с.

Мясников Л.Л. Неслышимый звук, 2-е изд. - Л. : Судостроение, 1967. – 19 с.

ОЛМА Медиа Групп. Персональный компьютер, 2007 - 414 с.

Рикетс Л.У. Электромагнитный импульс и ме-тоды защиты. — 1979.

Глива В.А. Левченко Л.О. Перельот Т.М. Про-сторові критерії екранування низькочастотних магнітних полів, Управління розвитком складних систем, номер 22, 2015

Меньшаков Ю.К. Захист об'єктів і інформації від технічних засобів розвідки: Учеб. посібник. М.: Російський держ. гуманіт. ун-т, 2002.

Keating С., Rogers R., Unal R., Dryer D., Sousa-Poza A., Safford R., Peterson W., Rabadi G., 2003. System of Systems Engineerings Engineering Management Journal, Vol. 15, No. 3.

Jackson M. C, 1991. Systems Methodology for the Management Sciences, New York: Plenum.

ДСН 3.3 6.037-99 Санiтарнi норми виробничого шуму, ультразвуку та iнфразвуку.– К.: МОЗ Укра-їни, 1999. – 79 с.

Техническое описание и инструкция по эксплу-атации ветроэлектрической установки ВЭУ-500 № 90.9990.0000.0000.01.0.ТО.– Днепропетровск: ГКБ “Южное”, 1997.– 65 с.

Сокол Г. И. Особенности акустических про-цессов в инфразвуковом диапазоне частот.– Дне-пропетровск: Промiнь, 2000.– 136 с.

Сокол Г. И., Завьялова М. П. Природа вихревого звука в ветроэнергетике // Зб. тез 7-ої мiжнарод. молод. наук.-практ. конф. “Людина i космос”.– Днiпропетровськ.– НЦАОМУ.– С. 2005.

Блохинцев Д. И. Вихревой звук // ЖТФ.– 1945.– 15.– С. 1–2.

Скучик Е. Основы акустики: в 2-х томах. – М.: Мир, – 1976.

Стретт Дж. (лорд Рэлей) Теория звука: в 2-х то-мах.– М.: ГИТТЛ, – 1955.

Webster A. G. Acoustical Impedance, and the The-ory of Horns and of the Phonograph // Proc. Nat. Acad. Sci.– 1919.– 5.– P. 275–282.

Крендалл И. Б. Акустика.– Л.: ВЭТА, 1934.– 171 с.

Наугольных К. А., Островский Л. А. Нелиней-ные волновые процессы в акустике.– М.: Наука, 1990.– 238 с.

Atchley A. A. Not your ordinary experience: A non-linear-acoustics primer // Acoustics Today.– 2005.– № 10.– P. 19–24.

Фурдуев В. В. Электроакустика.– М.: ГТТИ, 1948.– 256 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory