Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 4 (2013) EFFECTIVE COMMUNICATION AS THE BASIS OF THE FUTURE PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE FOREIGN STUDENTS IN UKRAINIAN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS Анотація   PDF
Dana Godlevska
 
№ 6 (2015) HUMANIZATION CONCEPT OF HIGHER EDUCATION AS A MEANS OF PERSONAL DEVELOPMENT REALISATION OF FUTURE MANAGERS OF TOURISM Анотація   PDF
M. Chorna
 
№ 5 (2014) INFORMATION COMPETENCE OF FUTURE RADIOIENGINEERS IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING Анотація   PDF
H. V. Zharova
 
№ 5 (2014) MASTERING EFFECTIVE BUSINESS COMMUNICATION WRITING SKILLS BY FUTURE INTERNATIONAL RELATIONS PROFESSIONALS Анотація   PDF
N. M. Vasylyshyna
 
№ 12 (2018) OCOБИCТICНI ДEТEPМIНAНТИ ГOТOВНOCТI ДO ПPOФECIЙНOГO PИЗИКУ СПЕЦПРИЗНАЧЕНЦІВ Анотація   PDF
М. В. Патруль
 
№ 7 (2015) STATISTICAL APPROACH TO ESTIMATING OF EDUCATIONAL PROCESSABILITY Анотація   PDF
І. Lukhanin
 
№ 5 (2014) THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF ENVIRONMENTAL TRAINING AT HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS Анотація   PDF
T. V. Sayenko
 
№ 6 (2015) THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF ENVIRONMENTAL TRAINING AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS Анотація   PDF
T. V. Sayenko
 
№ 6 (2015) ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИМІРИ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У ПІДГОТОВЦІ ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ Анотація   PDF
В. І. Бобрицька
 
№ 5 (2014) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
О. Ю. Осипенко
 
№ 12 (2018) ІННОВАЦІЙНІСТЬ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПЛАНЕТАРНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ Анотація   PDF
Е. В. Лузік
 
№ 1 (2009) ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ТА СТАТИСТИЧНА «НОРМА» НЕДИСЦИПЛІНОВАНОСТІ (ЗА ДАНИМИ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ) Анотація   PDF
О.М. Рева, О.П. Максимова
 
№ 3 (2010) ІНТЕГРАТИВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС ЯК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Е.В. Лузік
 
№ 5 (2014) ІНФОРМАТИКА ТА ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АРХІТЕКТОРІВ Анотація   PDF
І. В. Бірілло
 
№ 1 (2009) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ПРОБЛЕМИ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ АБІТУРІЄНТІВ ПРИРОДНИЧИМ ДИСЦИПЛІНАМ Анотація   PDF
А.М. Кокарєва
 
№ 3 (2010) ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В США Анотація   PDF
В.М. Тименко
 
№ 10 (2017) АДАПТАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВНЗ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. В. Добротвор
 
№ 2 (2009) АДАПТАЦІЯ ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ У ВТНЗ 1 КУРСУ, ЯК ОСНОВНА ПРОБЛЕМА ЇХ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Л.М. Рябокінь
 
№ 10 (2017) АКМЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ МОДУЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF
Л. П. Богославець
 
№ 6 (2015) АКМЕОЛОГІЧНИЙ ТА АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ НА ПРОФЕСІЙНУ САМОРЕАЛІЗАЦІЮ В ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Н. Ю. Гребінь-Крушельницька
 
№ 1 (2009) АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ Анотація   PDF
Н.Б. Булгакова
 
№ 6 (2015) АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО ФІЛОЛОГА У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ШВЕЙЦАРСЬКОЇ КОНФЕДЕРАЦІЇ Анотація   PDF
А. А. Заслужена
 
№ 4 (2013) АНАЛІЗ МЕТОДИКИ СПРИЙМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ СТУДЕНТАМИ У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Анотація   PDF
В. О. Рахманов
 
№ 7 (2015) АНАЛІЗ НАЯВНОЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ З АРКУША У ВНЗ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ Анотація   PDF
І. О. Сімкова
 
№ 9 (2016) АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
О. О. Гурська
 
1 - 25 з 345 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN 2411-264Х