Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 13 (2018) CОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЧИННИК ДЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ Анотація   PDF
О. Дубчак, Е. Главінська
 
№ 12 (2018) OCOБИCТICНI ДEТEPМIНAНТИ ГOТOВНOCТI ДO ПPOФECIЙНOГO PИЗИКУ СПЕЦПРИЗНАЧЕНЦІВ Анотація   PDF
М. Патруль
 
№ 6 (2015) ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИМІРИ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У ПІДГОТОВЦІ ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ Анотація   PDF
В. І. Бобрицька
 
№ 17 (2020) ІЗ ДОСВІДУ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ Анотація   PDF
Марина Ігорівна Радченко
 
№ 13 (2018) ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF
В. Рахманов
 
№ 17 (2020) ІНКЛЮЗИВНИЙ СОЦІАЛЬНО-ІНТЕРАКТИВНИЙ ТЕАТР ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ДЕСТИГМАТИЗАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ Анотація   PDF
Михайло Євгенович Паламарчук
 
№ 16 (2020) ІННОВАЦІЇ НА ТРАНСПОРТІ ЯК ФАКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНСЬКИХ ЗВО Анотація   PDF
Ірина Георгіївна Лебідь
 
№ 13 (2018) ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД Анотація   PDF
Е. Лузік, Л. Хоменко-Семенова, А. Кокарєва, О. Гурська
 
№ 14 (2019) ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД Анотація
Е. Лузік, Л. Дибкова, А. Кокарєва, Л. Хоменко-Семенова
 
№ 5 (2014) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
О. Ю. Осипенко
 
№ 12 (2018) ІННОВАЦІЙНІСТЬ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПЛАНЕТАРНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ Анотація   PDF
Е. В. Лузік, Л. Хоменко-Семенова
 
№ 1 (2009) ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ТА СТАТИСТИЧНА «НОРМА» НЕДИСЦИПЛІНОВАНОСТІ (ЗА ДАНИМИ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ) Анотація   PDF
О.М. Рева, О.П. Максимова
 
№ 3 (2010) ІНТЕГРАТИВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС ЯК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Е.В. Лузік
 
№ 16 (2020) ІНТЕГРАЦІЯ РЕСУРСІВ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ З НАВЧАННЯ ОРГАНІЧНІЙ ХІМІЇ Анотація   PDF
Оксана Іванівна Головченко
 
№ 5 (2014) ІНФОРМАТИКА ТА ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АРХІТЕКТОРІВ Анотація   PDF
І. В. Бірілло
 
№ 1 (2009) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ПРОБЛЕМИ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ АБІТУРІЄНТІВ ПРИРОДНИЧИМ ДИСЦИПЛІНАМ Анотація   PDF
А.М. Кокарєва
 
№ 5 (2014) ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ РАДІОІНЖЕНЕР У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
О. В. Жарова
 
№ 3 (2010) ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В США Анотація   PDF
В.М. Тименко
 
№ 14 (2019) АБЬЮЗ ЯК НОВА КАТЕГОРІЯ В СІМЕЙНІЙ ПСИХОЛОГІЇ Анотація
B. Семиченко, O. Дубчак
 
№ 10 (2017) АДАПТАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВНЗ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. В. Добротвор, І. Ю. Щербина
 
№ 2 (2009) АДАПТАЦІЯ ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ У ВТНЗ 1 КУРСУ, ЯК ОСНОВНА ПРОБЛЕМА ЇХ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Л.М. Рябокінь
 
№ 17 (2020) АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ Анотація   PDF
Леся Олексіївна Хоменко-Семенко, Олександра Валентинівна Алпатов, Яна Сергіївна Прохоренко
 
№ 10 (2017) АКМЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ МОДУЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF
Л. П. Богославець
 
№ 6 (2015) АКМЕОЛОГІЧНИЙ ТА АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ НА ПРОФЕСІЙНУ САМОРЕАЛІЗАЦІЮ В ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Н. Ю. Гребінь-Крушельницька
 
№ 1 (2009) АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ Анотація   PDF
Н.Б. Булгакова
 
1 - 25 з 464 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Кокарєва Анжеліка Миколаївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua