Результати пошуку


Змінити умови пошуку
 
Номер Назва
 
№ 8 (2016) ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ») Анотація PDF
Леся Олексіївна Хоменко-Семенова
 
№ 5 (2014) ЗМІСТ НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ Анотація PDF
Л. В. Крисак
 
№ 11 (2017) ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ РЕФЛЕКСИВНОСТІ ТА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ ВНЗ ПІД ЧАС СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ З ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація PDF
В. Г. Фотинюк
 
№ 4 (2013) НЕОБХІДНІСТЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ, ОРІЄНТОВАНИХ НА ІННОВАЦІЙНУ МОДЕРНІЗАЦІЮ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ «КОЛЕДЖ - ВНЗ» Анотація PDF
І. В. Носач
 
№ 11 (2017) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ Анотація PDF
Т. Ф. Свірська
 
№ 11 (2017) ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВІЙСЬКОВОГО ФАКУЛЬТЕТУ Анотація PDF
Н. А. Орленко
 
№ 11 (2017) ПОБУДОВА МІКРОЦИКЛІВ ШВИДКІСНО-СИЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ І-ІІ РОКУ НАВЧАННЯ СПОРТИВНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ФУТЗАЛ» Анотація PDF
І. В. Дейнеко
 
№ 10 (2017) ВПЛИВ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ, ЯК МЕХАНІЗМУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ Анотація PDF
С. П. Гейченко, Т. Ф. Свірська, І. В. Скидан
 
№ 6 (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА СТАН ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВНЗ Анотація PDF
В. І. Пахомов, І. В. Лукашова, С. О. Русецький
 
№ 6 (2015) СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО СТРУКТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АВІАФАХІВЦІВ Анотація PDF
С. В. Оргєєва, В. В. Хачатрян, Л. П. Черниш
 
№ 5 (2014) СТРУКТУРА І КОМПОНЕНТИ АДАПТОВАНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація PDF
О. М. Бакало
 
№ 5 (2014) РЕГІОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ПІДГОТОВЧИХ ФАКУЛЬТЕТІВ Анотація PDF
Н. Б. Булгакова, Т. І. Довговодько
 
1 - 12 з 12 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощоISSN 2411-264Х