Результати пошуку


Змінити умови пошуку
 
Номер Назва
 
№ 6 (2015) ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНО-ТВОРЧОГО КОМПОНЕНТУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ Анотація PDF
Н. І. Демченко
 
№ 4 (2013) СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Анотація PDF
Н. І. Демченко
 
№ 9 (2016) ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ФАХІВЦЯ З ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ Анотація PDF
Л. Г. Теремінко
 
№ 8 (2016) ЗАСАДОВІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ Анотація PDF
Наталія Білоус
 
№ 9 (2016) ВПЛИВ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ АВІАПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ МУЛЬТИКУЛЬТУРНИХ КОМПАНІЙ Анотація PDF
Н. В. Пазюра
 
№ 9 (2016) ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ ВИЩОГО ЛЬОТНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація PDF
О. В. Бродова
 
№ 9 (2016) ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ Анотація PDF
Л. М. Конопляник, О. О. Коваленко
 
№ 7 (2015) УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ Анотація PDF
Н. П. Білоус
 
№ 6 (2015) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ-СТЮАРДІВ «ДОНБАС АРЕНИ» Анотація PDF
Н. В. Іваненко, Н. А. Орленко
 
№ 11 (2017) СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ ПЛАНЕТАРНОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація PDF
Віталій Олегович Рахманов
 
№ 4 (2013) ПРОФЕСІЙНИЙ ПОРТРЕТ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА СУЧАСНОГО ТИПУ Анотація PDF
Л. О. Хоменко-Семенова
 
№ 11 (2017) ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ПОТРЕБУЄ ОНОВЛЕННЯ І ЗМІН Анотація PDF
Г. О. Козлакова
 
№ 4 (2013) ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ОСНОВА МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ В УКРАЇНСЬКИХ ВНЗ Анотація PDF
Д. М. Годлевська
 
№ 4 (2013) ДО ПРОБЛЕМИ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧА ВНЗ Анотація PDF
А. М. Кокарєва
 
№ 10 (2017) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація PDF
Л. Г. Теремінко
 
№ 15 (2019) КОНЦЕПЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИНЕРГІЇ РОЛЕЙ ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація
Е. Лузік, Н. Мельник
 
№ 17 (2020) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ Анотація PDF
Тамара Олександрівна Михеєва
 
1 - 17 з 17 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощоГоловний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Кокарєва Анжеліка Миколаївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua