Результати пошуку


Змінити умови пошуку
 
Номер Назва
 
№ 11 (2017) ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЗОКРЕМА ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ Анотація PDF
Т. В. Саєнко
 
№ 11 (2017) ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ЯК БАЗОВА СКЛАДОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ Анотація PDF
Т. В. Іванова
 
№ 11 (2017) КЛЮЧОВІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У США Анотація PDF
О. О. Теренко
 
№ 11 (2017) ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ Анотація PDF
Т. Т. Сілакова
 
№ 11 (2017) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ: РЕФЛЕКСИВНА ПАРАДИГМА Анотація PDF
Н. Г. Сєнчина
 
№ 11 (2017) ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ТА ФАКТОР МОДЕЛІ «ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ» Анотація PDF
О. С. Кондур
 
№ 11 (2017) ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ПОТРЕБУЄ ОНОВЛЕННЯ І ЗМІН Анотація PDF
Г. О. Козлакова
 
№ 11 (2017) ПІДГОТОВКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ Анотація PDF
О. В. Жарова
 
№ 4 (2013) ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА СПІВРОБІТНИКІВ СБ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ Анотація PDF
Г. М. Артюшин
 
№ 3 (2010) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У ТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація PDF
Л.В. Барановська
 
№ 5 (2014) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Анотація PDF
О. Ю. Осипенко
 
№ 4 (2013) АНАЛІЗ МЕТОДИКИ СПРИЙМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ СТУДЕНТАМИ У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Анотація PDF
В. О. Рахманов
 
№ 10 (2017) ВИЩА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ Анотація PDF
Т. В. Іванова
 
№ 8 (2016) ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ АЗЕРБАЙДЖАНУ Анотація PDF
Октай Керимович Алієв
 
№ 12 (2018) ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У КОШИЦЕ: НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПАРТНЕРІВ Анотація PDF
Г. О. Козлакова
 
№ 12 (2018) ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Анотація PDF
Т. М. Саєнко
 
№ 4 (2013) ОСОБЛИВОСТІ ТА ЧИННИКИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ Анотація PDF
О. І. Бондарчук
 
№ 9 (2016) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ НА ІНСТИТУЦІЙНОМУ РІВНІ Анотація PDF
Т. Д. Рева
 
№ 7 (2015) ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИЙ КОНТЕКСТ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ Анотація PDF
В. І. Бобрицька
 
№ 4 (2013) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ЯК СКЛАДОВА ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ Анотація PDF
М. В. Артюшина
 
№ 9 (2016) ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ НАВИЧОК Анотація PDF
О. М. Ножовнік
 
№ 6 (2015) СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО СТРУКТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АВІАФАХІВЦІВ Анотація PDF
С. В. Оргєєва, В. В. Хачатрян, Л. П. Черниш
 
№ 9 (2016) ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ Анотація PDF
О. М. Коваленко
 
№ 6 (2015) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Анотація PDF
Г. В. Давиденко
 
№ 9 (2016) ДО ПИТАННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ Анотація PDF
О. В. Жарова
 
1 - 25 з 41 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощоISSN 2411-264Х