Результати пошуку


Змінити умови пошуку
 
Номер Назва
 
№ 11 (2017) ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЗОКРЕМА ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ Анотація PDF
Т. В. Саєнко
 
№ 5 (2014) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Анотація PDF
О. Ю. Осипенко
 
№ 11 (2017) ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ЯК БАЗОВА СКЛАДОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ Анотація PDF
Т. В. Іванова
 
№ 12 (2018) ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У КОШИЦЕ: НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПАРТНЕРІВ Анотація PDF
Г. Козлакова
 
№ 4 (2013) ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА СПІВРОБІТНИКІВ СБ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ Анотація PDF
Г. М. Артюшин
 
№ 5 (2014) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ЧАСТИНА 1) Анотація PDF
T. В. Саєнко
 
№ 6 (2015) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація PDF
T. В. Саєнко
 
№ 8 (2016) РОЗВИТОК ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ Анотація PDF
Тетяна Василівна Лаврухіна
 
№ 8 (2016) ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ ТА ОСВІТНІХ ПРОГРАМ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ Анотація PDF
Олена Валеріївна Жарова
 
№ 4 (2013) АНАЛІЗ МЕТОДИКИ СПРИЙМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ СТУДЕНТАМИ У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Анотація PDF
В. О. Рахманов
 
№ 10 (2017) ВИЩА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ Анотація PDF
Т. В. Іванова
 
№ 8 (2016) ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ АЗЕРБАЙДЖАНУ Анотація PDF
Октай Керимович Алієв
 
№ 7 (2015) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ У ВНЗ УКРАЇНИ Анотація PDF
А. А. Заслужена
 
№ 7 (2015) ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИЙ КОНТЕКСТ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ Анотація PDF
В. І. Бобрицька
 
№ 11 (2017) ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ Анотація PDF
Т. Т. Сілакова
 
№ 6 (2015) МЕТОДИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ Анотація PDF
Г. М. Артюшин
 
№ 11 (2017) ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ТА ФАКТОР МОДЕЛІ «ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ» Анотація PDF
О. С. Кондур
 
№ 12 (2018) ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ЗАПИТУ 21 СТОРІЧЧЯ: МОЖЛИВОСТІ, ВИКЛИКИ, ОЧІКУВАННЯ Анотація PDF
Н. Самойленко
 
№ 5 (2014) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ ТА ЗАКОРДОНОМ Анотація PDF
І. Л. Оксенюк
 
№ 11 (2017) ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ПОТРЕБУЄ ОНОВЛЕННЯ І ЗМІН Анотація PDF
Г. О. Козлакова
 
№ 12 (2018) ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ АВІАФАХІВЦІВ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ Анотація PDF
Н. І. Демченко
 
№ 4 (2013) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ Анотація PDF
І. І. Юрас
 
№ 8 (2016) ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІОГРАМИ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Анотація PDF
Андрій Олександрович Вітченко
 
№ 12 (2018) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ ВЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ Анотація PDF
Н. Сєнчина
 
№ 11 (2017) ПІДГОТОВКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ Анотація PDF
О. В. Жарова
 
1 - 25 з 47 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощоISSN 2411-264Х