Результати пошуку


Змінити умови пошуку
 
Номер Назва
 
№ 7 (2015) СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ Анотація PDF
Е. В. Лузік
 
№ 6 (2015) СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВМІНЬ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ Анотація PDF
Л. А. Гаврутенко
 
№ 3 (2010) МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ ДИСЦИПЛІН Анотація PDF
В.О. Рахманов
 
№ 10 (2017) МОДЕЛЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ Анотація
Наталья Олександрівна Арістова
 
№ 12 (2018) ІННОВАЦІЙНІСТЬ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПЛАНЕТАРНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ Анотація PDF
Е. В. Лузік, Л. Хоменко-Семенова
 
№ 12 (2018) МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ Анотація PDF
Н. О. Білоус
 
№ 6 (2015) ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕОРІЇ МНОЖИН У СИСТЕМІ ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ Анотація PDF
Т. М. Кадильникова, Є. Д. Лазарєва
 
№ 11 (2017) КЛЮЧОВІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У США Анотація PDF
О. О. Теренко
 
№ 11 (2017) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ З СОМАТИЧНО ПОСЛАБЛЕНИМИ УЧНЯМИ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ Анотація PDF
В. А. Сємічєнко
 
№ 11 (2017) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація PDF
Е. В. Лузік
 
№ 9 (2016) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ СТОХАСТИЧНОГО ПІДХОДУ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Анотація PDF
В. О. Рахманов
 
№ 12 (2018) ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Анотація PDF
В. Рахманов
 
№ 17 (2020) АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ФОРМУВАЛЬНОГО ЕТАПУ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ЦИФРОВОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація PDF
Олексій Олександрович Самойленко
 
№ 11 (2017) ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДРОЗДІЛІВ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ Анотація PDF
В. В. Бондаренко
 
№ 10 (2017) ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВІАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ: ІМОВІРНІСНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ Анотація PDF
Н. В. Ладогубець
 
№ 10 (2017) ВИЩА ВІЙСЬКОВА ОСВІТА: ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ГАРАНТУВАННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ Анотація PDF
А. М. Зельницкий
 
№ 14 (2019) МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО СТВОРЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація
T. Осадченко
 
№ 13 (2018) МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИФАХІВЦІВ З МАРКЕТИНГУ У КОЛЕДЖАХ Анотація PDF
А. Селезень
 
№ 8 (2016) ПЕДАГОГ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 21 СТОЛІТТЯ: ПОШУК ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ Анотація PDF
Ельвіра Василівна Лузік
 
№ 17 (2020) МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Анотація PDF
Марина Віталіївна Артюшина
 
№ 16 (2020) ПОВЕДІНКОВІ РЕАКЦІЇ РЕВНИВЦІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОКОРЕКЦІЇ РЕВНОЩІВ У ШЛЮБНИХ ПАРТНЕРІВ Анотація PDF
Олена Віталіївна Петяк
 
№ 16 (2020) ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ Анотація PDF
Ельвіра Василівна Лузік, Анжеліка Миколаївна Кокарєва, Леся Олексіївна Хоменко-Семенова
 
1 - 22 з 22 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощоГоловний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Кокарєва Анжеліка Миколаївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua