Результати пошуку


Змінити умови пошуку
 
Номер Назва
 
№ 11 (2017) КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ, СТРУКТУРА Анотація PDF
Наталія Олександрівна Арістова
 
№ 11 (2017) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ Анотація PDF
Н. П. Білоус
 
№ 12 (2018) ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ АВІАФАХІВЦІВ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ Анотація PDF
Н. І. Демченко
 
№ 11 (2017) ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ЯК БАЗОВА СКЛАДОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ Анотація PDF
Т. В. Іванова
 
№ 8 (2016) ЗАСАДОВІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ Анотація PDF
Наталія Білоус
 
№ 12 (2018) ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація PDF
Л. О. Богославець, Г. Кікена
 
№ 11 (2017) ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ Анотація PDF
М. І. Радченко
 
№ 4 (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ Анотація PDF
І. Б. Зарубінська
 
№ 11 (2017) ДО ОСОБЛИВОСТЕЙ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ Анотація PDF
О. А. Мандражи
 
№ 11 (2017) ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ У ВИЩИХ ЛЬОТНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація PDF
К. В. Крилова
 
№ 4 (2013) ОСОБЛИВОСТІ ТА ЧИННИКИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ Анотація PDF
О. І. Бондарчук
 
№ 8 (2016) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КЕЙСІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРОТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВВНЗ Анотація PDF
Наталія Володимирівна Замотаєва
 
№ 11 (2017) ЗМІСТ I МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ЛОГІСТИКИ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація PDF
Т. А. Гармаш
 
№ 12 (2018) ВІДБІР ТА ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ З АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація PDF
А. Медведчук
 
№ 12 (2018) МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ НАВЧАННЯ УСНОГО ДВОСТОРОННЬОГО ПЕРЕКЛАДУ МІЖГАЛУЗЕВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ Анотація PDF
Л. В. Гурєєва
 
№ 12 (2018) МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ Анотація PDF
Н. О. Білоус
 
№ 4 (2013) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ КОНТРОЛЮ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація PDF
Н. В. Ладогубець
 
№ 7 (2015) ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИЙ КОНТЕКСТ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ Анотація PDF
В. І. Бобрицька
 
№ 6 (2015) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФІЛОЛОГІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ Анотація PDF
Н. П. Білоус
 
№ 5 (2014) КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ ЩОДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація PDF
С. В. Оргєєва
 
№ 5 (2014) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Анотація PDF
Н. П. Білоус
 
№ 8 (2016) ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІОГРАМИ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Анотація PDF
Андрій Олександрович Вітченко
 
№ 5 (2014) ЗМІСТ НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ Анотація PDF
Л. В. Крисак
 
№ 5 (2014) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ ТА ЗАКОРДОНОМ Анотація PDF
І. Л. Оксенюк
 
№ 7 (2015) АНАЛІЗ НАЯВНОЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ З АРКУША У ВНЗ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ Анотація PDF
І. О. Сімкова
 
1 - 25 з 41 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощоISSN 2411-264Х