Результати пошуку


Змінити умови пошуку
 
Номер Назва
 
№ 6 (2015) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФІЛОЛОГІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ Анотація PDF
Н. П. Білоус
 
№ 10 (2017) ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОФЕСІЙНОМУ ЗРОСТАННІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація PDF
О. О. Яременко-Гасюк,
 
№ 8 (2016) ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ ТА ОСВІТНІХ ПРОГРАМ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ Анотація PDF
Олена Валеріївна Жарова
 
№ 7 (2015) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ У ВНЗ УКРАЇНИ Анотація PDF
А. А. Заслужена
 
№ 3 (2010) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У ТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація PDF
Л.В. Барановська
 
№ 5 (2014) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Анотація PDF
Н. П. Білоус
 
№ 9 (2016) СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація PDF
Е. В. Лузік
 
№ 9 (2016) СТАНДАРТИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ОКР «МАГІСТР» НА ДОСВІДІ ПРОГРАМ TESOL Анотація PDF
М. М. Кокор
 
№ 9 (2016) ДО ПИТАННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ Анотація PDF
О. В. Жарова
 
№ 6 (2015) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ Анотація PDF
О. М. Котикова
 
№ 6 (2015) СИСТЕМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ В АВІАЦІЙНОМУ ВНЗ Анотація PDF
М. Б. Євтух, Е. В. Лузік
 
№ 11 (2017) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ Анотація PDF
Н. П. Білоус
 
№ 11 (2017) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ Анотація PDF
В. І. Бобрицька
 
№ 13 (2018) ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ АНДРАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У США І КАНАДІ Анотація PDF
О. Теренко
 
№ 13 (2018) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ Анотація PDF
В. Семиченко
 
1 - 15 з 15 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощоISSN 2411-264Х