Результати пошуку


Змінити умови пошуку
 
Номер Назва
 
№ 12 (2018) ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У КОШИЦЕ: НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПАРТНЕРІВ Анотація PDF
Г. Козлакова
 
№ 11 (2017) ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЗОКРЕМА ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ Анотація PDF
Т. В. Саєнко
 
№ 8 (2016) ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ ТА ОСВІТНІХ ПРОГРАМ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ Анотація PDF
Олена Валеріївна Жарова
 
№ 7 (2015) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ У ВНЗ УКРАЇНИ Анотація PDF
А. А. Заслужена
 
№ 4 (2013) АНАЛІЗ МЕТОДИКИ СПРИЙМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ СТУДЕНТАМИ У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Анотація PDF
В. О. Рахманов
 
№ 10 (2017) ВИЩА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ Анотація PDF
Т. В. Іванова
 
№ 5 (2014) ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ РАДІОІНЖЕНЕР У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація PDF
О. В. Жарова
 
№ 6 (2015) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Анотація PDF
Г. В. Давиденко
 
№ 5 (2014) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ ТА ЗАКОРДОНОМ Анотація PDF
І. Л. Оксенюк
 
№ 11 (2017) ПІДГОТОВКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ Анотація PDF
О. В. Жарова
 
№ 4 (2013) АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація PDF
Н. Б. Булгакова
 
№ 4 (2013) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ЯК СКЛАДОВА ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ Анотація PDF
М. В. Артюшина
 
№ 9 (2016) ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ Анотація PDF
О. М. Коваленко
 
№ 9 (2016) ДО ПИТАННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ Анотація PDF
О. В. Жарова
 
№ 8 (2016) СУЧАСНА ВИЩА ОСВІТА В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДОСВІДУ КРАЇН ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ Анотація PDF
Валентина Іванівна Бобрицька
 
№ 10 (2017) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ Анотація PDF
О. В. Жарова
 
№ 9 (2016) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ НА ІНСТИТУЦІЙНОМУ РІВНІ Анотація PDF
Т. Д. Рева
 
№ 3 (2010) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У ТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація PDF
Л.В. Барановська
 
№ 14 (2019) РОЗВИТОК ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ СВІТОВИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Анотація
Л. Дроботова
 
№ 16 (2020) ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ У ВИКЛАДАННІ ТА НАВЧАННІ ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ Анотація PDF
Олена Леонідівна Кірдан
 
1 - 20 з 20 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощоГоловний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Кокарєва Анжеліка Миколаївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua