Результати пошуку


Змінити умови пошуку
 
Номер Назва
 
№ 5 (2014) КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ ЩОДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація PDF
С. В. Оргєєва
 
№ 11 (2017) ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ЯК БАЗОВА СКЛАДОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ Анотація PDF
Т. В. Іванова
 
№ 5 (2014) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Анотація PDF
Н. П. Білоус
 
№ 8 (2016) ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІОГРАМИ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Анотація PDF
Андрій Олександрович Вітченко
 
№ 5 (2014) ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ РАДІОІНЖЕНЕР У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація PDF
О. В. Жарова
 
№ 5 (2014) ЗМІСТ НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ Анотація PDF
Л. В. Крисак
 
№ 5 (2014) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ ТА ЗАКОРДОНОМ Анотація PDF
І. Л. Оксенюк
 
№ 5 (2014) КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРАНТІВ МАШИНОБУДІВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація PDF
І. В. Ставицька
 
№ 12 (2018) ВІДБІР ТА ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ З АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація PDF
А. Медведчук
 
№ 4 (2013) НЕОБХІДНІСТЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ, ОРІЄНТОВАНИХ НА ІННОВАЦІЙНУ МОДЕРНІЗАЦІЮ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ «КОЛЕДЖ - ВНЗ» Анотація PDF
І. В. Носач
 
№ 9 (2016) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНЦІВ У СФЕРІ ОСВІТИ: ДОСВІД СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА Анотація PDF
В. П. Ткаченко
 
№ 12 (2018) МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ Анотація PDF
Н. О. Білоус
 
№ 13 (2018) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ПЕРЕКЛАДУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ Анотація PDF
М. Пилипчук
 
№ 13 (2018) ТРЕНІНГ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНО-МОВЛЕННЄВОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ОСНОВИ КОМУНІКАЦІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ» Анотація PDF
Н. Куб’як, Т. Равлюк
 
№ 8 (2016) ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ В РЕАЛІЯХ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Анотація PDF
Тетяна Дмитрівна Рева
 
№ 11 (2017) ЗМІСТ I МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ЛОГІСТИКИ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація PDF
Т. А. Гармаш
 
№ 16 (2020) КУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА КУЛЬТУРНИЙ ІНТЕЛЕКТ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ Анотація PDF
Вікторія Миколаївна Білицька
 
№ 10 (2017) СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ДІАЛОГУ-РОЗПИТУВАННЯ ЯК ЗАСОБУ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАЦІЇМАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ З АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація PDF
А. В. Медведчук
 
№ 10 (2017) ВИЩА ВІЙСЬКОВА ОСВІТА: ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ГАРАНТУВАННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ Анотація PDF
А. М. Зельницкий
 
№ 9 (2016) ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВИДАВНИЧОЇ ГАЛУЗІ Анотація PDF
І. І. Антоненко
 
№ 12 (2018) МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ НАВЧАННЯ УСНОГО ДВОСТОРОННЬОГО ПЕРЕКЛАДУ МІЖГАЛУЗЕВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ Анотація PDF
Л. В. Гурєєва
 
№ 4 (2013) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВТНЗ Анотація PDF
Е. В. Лузік
 
№ 13 (2018) РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ Анотація PDF
О. Дубчак
 
№ 16 (2020) ПРАВДИВІСТЬ ЯК ПРОВІДНА ОСОБИСТІСНА ЯКІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА І СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА Анотація PDF
Тетяна Леонідівна Опалюк
 
№ 16 (2020) ПОТЕНЦІАЛ ТЕХНОЛОГІЇ ПОДКАСТИНГ У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ Анотація PDF
Олена Віталіївна Ковтун, Тетяна Андріївна Гармаш, Наталія Ігорівна Хайдарі
 
26 - 50 з 53 результатів << < 1 2 3 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощоГоловний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua