№ 15 (2019)

Зміст

Статті

ЗАКЛАДИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК НОВИЙ ТИПОЛОГІЧНИЙ ОБ’ЄКТ СТАЛОЇ АРХІТЕКТУРИ
Л. Бармашина, О. Пивоваров, O. Осипенко, П. Кухарчук 18-25
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
В. І. Бобрицька, С. Процька 9-18
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Н. Гулиев 25-31
МУЗИКОТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД ПСИХОКОРЕКЦІЇ АГРЕСИВНОСТІ У ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ
О. Дробот, Ю. Кривенок 113-118
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НОВОГО ПРИЗОВУ У ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ
О. Дубчак, Л. Караульщук 118-123
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПЕРЕЖИВАННЯ ПОЧУТТЯ СУБ’ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СТУДЕНТАМИ-ПСИХОЛОГАМИ
О. Дубчак, Т. Чубата 123-130
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРОЯВУ ПОЧУТТЯ САМОТНОСТІ У ЮНАКІВ
І. Каряка, Л. Доценко, O. Каряка 130-135
РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
А. Кокарєва 32-38
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС» ПРИ НАВЧАННІ ФАХОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Л. Конопляник, K. Мельникова 38-45
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Е. Лузік, В. Акмалдінова 52-60
КОНЦЕПЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИНЕРГІЇ РОЛЕЙ ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Е. Лузік, Н. Мельник 45-52
РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ РОБОТИ В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ
Т. Петренко, В. Санжаровець 135-141
СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У ПЕДАГОГІЦІ ВИЩОЇ ШКОЛИ
М. Пилипчук 60-69
БІЛІНГВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЯК ФАКТОР УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТИВНОСТІ
Ю. Пришупа 69-74
МІСЦЕ І РОЛЬ КУРСУ «ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТРАВМИ» У ПРОФЕСІНІЙ ПІДГОТОВЦІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
М. Радченко 75-84
ВІЗІЯ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ФІЛОЛОГІВ У ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
М. Рудіна 84-91
ПРОБЛЕМА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ ВИЩОЇ ШКОЛИ
В. Семиченко, K. Артюшина 141-152
МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
Т. Сілакова 91-99
ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ PDF
Т. Скирда 99-106
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ
Леся Хоменко-Семенова, О. Дарійчук 153-159
РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
С. Шумовецька 106-112


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Кокарєва Анжеліка Миколаївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua