№ 13 (2018)

Зміст

Статті

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ PDF
Н. Демченко, Н. Литвинчук 9-14
ТРЕНІНГ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНО-МОВЛЕННЄВОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ОСНОВИ КОМУНІКАЦІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ» PDF
Н. Куб’як, Т. Равлюк 14-19
ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД PDF
Е. Лузік, Л. Хоменко-Семенова, А. Кокарєва, О. Гурська 19-26
ОСОБЛИВОСТІ СУСПІЛЬНОЇ ОПІКИ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ У СИСТЕМІ ШКІЛЬНИЦТВА БУКОВИНИ КІНЦЯ ХІХ СТОЛІТТЯ ТА СЬОГОДЕНННЯ PDF
М. Марчук 26-33
ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ У ПРОПЕДЕВТИЧНОМУ НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІНОЗЕМНИХ СЛУХАЧІВ PDF
О. Павленко 33-38
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ PDF
Т. Петренко, В. Санжаровець 38-42
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ПЕРЕКЛАДУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
М. Пилипчук 42-47
ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА ЩОДО ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СЕРЕД ГРОМАДЯН ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД PDF
М. Пірен 47-54
МЕТОДИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ПРОСТОРУ В АКАДЕМІЧНОМУ МАЛЮНКУ ТА ЖИВОПИСІ PDF
О. Подволоцька 54-59
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ІДЕЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА РУМУНСЬКИХ ВЧЕНИХ ЩОДО ОСВІТНЬОГО РОЗВИТКУ БУКОВИНИ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД PDF
Г. Постевка 59-65
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
В. Рахманов 65-70
НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ФІЛОЛОГІЯ» ЯК МОЛОДИХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ PDF
М. Рудіна 70-76
НОВИЙ КУРС З ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА КУЛЬТУРИ У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ PDF
Т. Саєнко 76-81
ОЦІНКА ТА РЕФЛЕКСІЯ У ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ ОН ЛАЙН НАВЧАННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
Н. Самойленко 81-85
МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИФАХІВЦІВ З МАРКЕТИНГУ У КОЛЕДЖАХ PDF
А. Селезень 85-92
УДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ PDF
О. Старостіна 92-100
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ АНДРАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У США І КАНАДІ PDF
О. Теренко 100-104
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ФАХІВЦЯ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
В. Балахтар 104-111
ҐЕНДЕРНІ РОЗРІЗНЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ PDF
Л. Доценко, А. Вишпольська 111-115
РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ PDF
О. Дубчак 115-120
CОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЧИННИК ДЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ PDF
О. Дубчак, Е. Главінська 120-124
ЗАСТОСУВАННЯ ІПОТЕРАПІЇ ПРИ РОБОТІ З ДІТЬМИ-АУТИСТАМИ PDF
О. Дубчак, М. Кириллова 124-129
ВІДТВОРЕННЯ ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ ОСОБИСТОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ PDF
А. Камбур 129-134
ГЕНДЕРНО-ПЕРЦЕПТИВНІ ВІДМІННОСТІ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПЕРШОГО ВРАЖЕННЯ В СИТУАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ PDF
І. Каряка, С. Фартушна, О. Каряка 134-139
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF
М. Радченко 139-145
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ PDF
В. Семиченко 145-151


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua