№ 7 (2015)

Зміст

Статті

МОТИВАЦІЙНО-СМИСЛОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДАЧА В ПЕДАГОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ PDF
О. В. Алпатова 9-15
ОСОБИСТІСТЬ СУЧАСНОГО ВІТЧИЗНЯНОГО СТУДЕНТА У ВИМІРІ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ PDF
Л. В. Барановська 15-20
УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Н. П. Білоус 20-24
ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИЙ КОНТЕКСТ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ PDF
В. І. Бобрицька 24-30
НЕУЧТЕННЫЕ ФАКТОРЫ ПЕДАГОГИКИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ПОИСК ПЕРСПЕКТИВ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА PDF
І. І. Вржесневський 30-37
ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК КЛЮЧОВА УМОВА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ PDF
І. П. Єрмакова 37-41
ПРОЦЕСУАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З РАДІОТЕХНІКИ PDF
О. В. Жарова 41-46
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО САМООСВІТИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ PDF
І. П. Жукевич 47-51
УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ОШИБОК ПИЛОТА В ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ КАК ЗАДАЧА ТРЕНАЖЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ PDF
Е. В. Задкова 51-57
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ У ВНЗ УКРАЇНИ PDF
А. А. Заслужена 57-62
ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF
Т. О. Ковальова 62-67
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
А. М. Кокарєва 67-69
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ PDF
А. В. Краснощок 70-74
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПЕДАГОГІЧНА КАТЕГОРІЯ PDF
К. В. Крилова 74-79
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ PDF
О. І. Кудерміна, С. Л. Лісун 79-84
СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ PDF
Е. В. Лузік 84-88
СТАТИСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ PDF
І. І. Луханін 88-92
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В США PDF
Н. В. Пазюра 92-98
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
В. О. Рахманов 98-103
БАЗОВІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ОСОБИСТІСНО-РОЗВИВАЮЧОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ PDF
Т. Т. Сілакова 103-107
АНАЛІЗ НАЯВНОЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ З АРКУША У ВНЗ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ PDF
І. О. Сімкова 107-111
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ВНЗ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
І. В. Скидан, Т. Ф. Свірська, В. В. Коротя 112-116
ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН У ЛЬОТНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
І. Л. Смирнова 116-120
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ У ВИКЛАДАННІ КУРСУ «ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ» PDF
О. А. Старинець 121-124
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА ОСВІТНЬО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАУЛО ФРЕЙРЕ PDF
І. М. Турчин 125-130
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПО ПІДГОТОВЦІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ КАДРІВ У БАВАРІЇ PDF
Н. Р. Харчук 130-134
КОУЧИНГ ЯК ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ УСПІШНОГО СТУДЕНТА PDF
Л. О. Хоменко-Семенова 135-139
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВНЗ PDF
С. О. Циганій 139-144


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua