№ 4 (2013)

Зміст

Статті

РОЗВИТОК ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНИХ МОВ ТЕХНІЧНОГО ВНЗ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ PDF
Я. В. Абсалямова 6-11
ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ PDF
О. В. Алпатова 11-16
УДОСКОНАЛЕННЯ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Н. О. Арістова 16-19
ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА СПІВРОБІТНИКІВ СБ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Г. М. Артюшин 19-24
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ЯК СКЛАДОВА ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
М. В. Артюшина 24-29
ПОЛІКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
Л. В. Барановська, М. М. Барановський 29-33
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
Л. В. Бондар 33-37
ОСОБЛИВОСТІ ТА ЧИННИКИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ PDF
О. І. Бондарчук 37-41
СКЛАДОВІ КОМУНІКАТИВНИХ УМІН МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ PDF
О. В. Бродова 41-48
АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Н. Б. Булгакова 48-53
ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ОСНОВА МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ В УКРАЇНСЬКИХ ВНЗ PDF
Д. М. Годлевська 53-57
СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ PDF
Н. І. Демченко 57-60
ВЗАЄМОДІЯ В ОЦІННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОГО ВИШУ PDF
Л. М. Дибкова 60-64
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ PDF
О. В. Добротвор 64-71
ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ ЯК СПОСІБ ПОДОЛАННЯ СТЕРЕОТИПНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Л. В. Доценко 71-76
ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ PDF
І. Б. Зарубінська 76-84
ДО ПРОБЛЕМИ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧА ВНЗ PDF
А. М. Кокарєва 84-89
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ КОНТРОЛЮ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Н. В. Ладогубець 89-94
СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ ІНТЕГРАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНОЇ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПЛАНЕТАРНОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ АВІАФАХІВЦІВ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Е. В. Лузік, С. А. Тепнадзе 94-101
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВТНЗ PDF
Е. В. Лузік 101-106
НЕОБХІДНІСТЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ, ОРІЄНТОВАНИХ НА ІННОВАЦІЙНУ МОДЕРНІЗАЦІЮ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ «КОЛЕДЖ - ВНЗ» PDF
І. В. Носач 106-111
РОЛЬ КАДРОВОЇ СЛУЖБИ ОРГАНІЗАЦІЇ В ПРОФЕСІЙНОМУ ЗРОСТАННІ ОСОБИСТОСТІ PDF
Н. М. Проскурка 111-117
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ PDF
Л. М. Прудка 117-121
АНАЛІЗ МЕТОДИКИ СПРИЙМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ СТУДЕНТАМИ У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
В. О. Рахманов 121-124
НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ СПЕЦДИСЦИПЛІН У ЛЬОТНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
І. Л. Смирнова 124-128
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ В СИСТЕМІ НАСТУПНОСТІ PDF
М. Т. Теловата 128-132
СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ОСОБИСТІСНОЇ РЕФЛЕКСІЇ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМКУ НАВЧАННЯ PDF
В. В. Фурман 132-138
ПРОФЕСІЙНИЙ ПОРТРЕТ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА СУЧАСНОГО ТИПУ PDF
Л. О. Хоменко-Семенова 138-142
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ PDF
І. І. Юрас 142-146


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х