ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ З РІЗНИМИ ТИПАМИ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕНЬ

Ольга Борисівна Ігумнова, Людмила Миколаївна Джигун, Алла Іванівна Руденок

Анотація


Мета статті полягає у дослідженні складових психологічного благополуччя майбутніх психологів з різними типами мотивації досягнень. Для дослідження мотивації досягнень студентів були використані «Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху» та «Методика діагностики на мотивацію до уникнення невдач» Т. Элерса та методика «Шкали психологічного благополуччя» К. Ріффа у адаптації Т.Д. Шевеленкової та Т.П. Фесенко. Досліджено проблема мотивації досягнень та психологічного благополуччя майбутніх психологів. Враховуючи рівні одночасно двох методик дослідження мотивації, було виокремлено чотири групи студентів з різними типами мотивації досягнень та охарактеризовані психологічні особливості майбутніх психологів за типами мотивації досягнень. Визначено, що для майбутніх психологів притаманно середній рівень мотивації до успіху та високий рівень мотивації до уникнення невдач. Найбільшого рівня розвитку основні складові психологічного благополуччя виявлено у студентів з другим типом мотивації досягнень, що характеризуються високим і занадто високим рівнем мотивації до успіху та низьким і середнім рівнем мотивації до уникнення невдач. Студентам другого типу мотивації досягнень притаманно високі рівні прояву майже усіх складових психологічного благополуччя. Наступними за рівнем розвитку складових суб’єктивного благополуччя є студенти-психологи з першим (з високим і дуже високим рівнем мотивації до успіху та мотивації до уникнення невдач) та четвертим типом мотивації досягнень (з низьким і середнім рівнем мотивації до уникнення невдач та мотивації до успіху), але більшість складових психологічного благополуччя у четвертій групі знаходяться на нижній межі середнього рівня прояву. Найменш розвинуті основні складові психологічного благополуччя у студентів з третім типом мотивації досягнень (з високим, занадто високим рівнем мотивації до уникнення невдач та низьким і середнім рівнем мотивації до успіху) у яких виявлений низький рівень розвитку майже усіх складових психологічного благополуччя. Актуальним напрямком подальших досліджень є вивчення механізмів та закономірностей впливу мотивації досягнень на самоефективність у процесі професійної підготовки майбутніх психологів

Ключові слова


мотивація; мотивація досягнень; мотивація до успіху; мотивація до уникнення невдач; психологічне благополуччя; складові психологічного благополуччя; майбутні психологи

Посилання


Вієвська, М.Г. & Красовська, Л.Г. (2011). Формування мотивації фахівця до безперервної професійної освіти. Вища школа, (1), 75-82.

Водяха, С.А. (2013). Предикторы психологического благополучия студентов. Педагогическое образование в Росии, (1), 70-74.

Гордеева, Т.О. (2014). Базовые типы мотивации деятельности: потребностная модель. Вестник Московского университета. Психология. Серия 14. (3), 63-78.

Гордеева, Т.О., Сычёв, О.А. & Осин, Е. Н. (2013). Внутренняя и внешняя учебная мотивация студентов: ее источники и влияние на психологическое благополучие. Вопросы психологии. № 1, 35-45.

Заусенко, И. В. (2013). Личностные детерминанты психологического благополучия педагога: автореф.дис.канд. психол. наук. Екатеринбург.

Кревська, О.О. (2016). Мотиваційна детермінація професійної самоефективності особистості. Психологічні перспективи, (30), 86-95.

Никитская, М.Г. (2019). Исследования целей достижения и направленности в контексте учебной мотивации. Современная зарубежная психология. Т. 8. (2), 26–35.

Подшивайлов, Ф.М. (2014). Соотношение мотивации достижения успеха и мотивации избегания неудач: от биполярности в теории к квадриполярности на практике. Актуальні проблеми психології, Психологія творчості, Т.XII, (20), 284–293.

Селигман, М.В. (2010). В поисках счастья. Как получать удовольствие от жизни каждый день. Изд-во «Манн, Иванов и Фербер», 320.

Сердюк, Л.З. (2014). Особистісна самореалізація та психологічне благополуччя як основні стратегічні лінії мотивації учіння студентів ВНЗ. Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. Вип.687.Чернівці, 151-159.

Шевеленкова, Т.Д. & Фесенко, Т.П. (2005). Психологическое благополучие личности (обзор основных концепций и методика исследования). Психологическая диагностика, (3), 95-129.

Elliot, A., Murayama, K. & Pekrun, R. (2011). Achievement Goal Model. Journal of Educational Psychology. Vol. 103, (3), 632-648.

Ryff, C.D. (1998). The contours of positive human health. Psychological Inquiry. Vol. 9, 719-727.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Кокарєва Анжеліка Миколаївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua