ПЕДАГОГ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 21 СТОЛІТТЯ: ПОШУК ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ

Л. О. Хоменко-Семенова

Анотація


В статті обґрунтовано актуальність дослідження проблеми підготовки гармонійної особистості викладача технічного університету в умовах модернізації вищої технічної освіти, здатного успішно діяти в мінливому динамічному інформаційному просторі. На основі аналізу основних компетенцій, якими має володіти викладач технічного університету 21 століття, а саме, компетенцій науковця-дослідника, інформаційної, мовної, адаптивної, комунікативної, здатності навчатися впродовж життя, наголошено на необхідності модернізації освітньої діяльності викладача закладів вищої технічної освіти шляхом інтеграції традиційних педагогічних та новітніх інформаційно-комунікативних технологій навчання.


Ключові слова


багаторівнева освіта; контекстно-професійна модель розвитку компетентності викладача ВТНЗ; ціннісно-культурологічна парадигма педагогічного мислення; структура педагогічної компетентності викладача ВТНЗ; тьюторські технології.

Посилання


Андрущенко В. П. Світанок Європи: Проблема формування нового учителя для об’єднаної Європи XXI століття / В. П. Андрущенко. – К.: Знання України, 2011. – 1099 с.

Дем'яненко Н. М. Концепція компетентнісно-професійного підходу в підготовці викладача вищого навчаль¬ного закладу / Н. М. Дем’яненко // Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України: методологічний семінар. – К.: Педагогічна думка, 2009. – С. 322-332.

Сериков B. B. Природа педагогической деятельности и особенности профессионального образования педагога / В. В. Сериков // Педагогика. –2010. – №5. – С. 29-37.

Лузік Е. В.Фундаментальна підготовка в сучасному університеті: традиції та перспективи. / Е. В. Лузік // Вища освіта в Україні. К.: – №1, 2003. С. 78-84.

Факторович А. А. Сущность педагогической технологии / А. А. Факторович // Педагогика – 2008. – № 2 – С.19-27.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х