МОВА В СТРУКТУРІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ В АВІАЦІЙНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Л. В. Барановська

Анотація


Мова є важливим засобом оволодіння професією, викладається в системі вищої освіти як навчальна дисципліна. В авіаційних ЗВО вона виконує функцію складової професійно зорієнтованої підготовки фахівців.

У статті обґрунтовано значення англійської мови для ефективної підготовки майбутніх фахівців у галузі авіації. Автор проаналізував документи, що визначають необхідність вивчення англійської мови різними категоріями майбутніх спеціалістів авіації. Вказуються особливості змісту та методів викладання англійської мови студентам двох категорій майбутніх професій. Увага приділяється змісту матеріалів для вивчення англійської мови, які стосуються професійної орієнтації. У роботі розглядається той факт, що підготовка інтерпретатора, здатного працювати в галузі цивільної авіації, здійснюється в авіаційних навчальних закладах, використовуючи навчальні програми для кожної спеціальності, що містяться в змінній. Залучаючись до такої практики, студенти знайомляться з міжнародними, європейськими та українськими цивільними авіаційними організаціями; документи, що регламентують їх діяльність; вивчати термінологію ІСАО; навчитися професійно перекладати авіаційні тексти; аналізувати методи та методи, пов'язані з вирішенням термінів та спеціальної фразеології, які необхідні для авіаційного персоналу. Автор описав методи навчання учнів, які навчаються у вищих навчальних закладах авіації, які викладаються англійською мовою. Специфіка викладання дисциплін англійською мовою визначається відповідно до стратегій навчання. Англійська мова, обрана як основний засіб навчання учнів, викликає зміни в методологічному забезпеченні навчального процесу. З огляду на це, доцільно додати, що слід враховувати специфіку організації стосовно процесу навчання в умовах полікультурного середовища. Позитивний досвід, накопичений у сфері навчання, проаналізовано на основі роботи з студентами у англомовному проекті. У зв'язку з цим ми розробляємо деякі методи, які допомагають підвищити рівень методологічного забезпечення навчання та якості професійного навчання.


Ключові слова


мова; заклад вищої освіти; фахівці авіаційної галузі; ІКАО; англомовний проект

Посилання


Doc 9835-AN/453 Manual on the Implementation of the ICAO Language Proficiency Requirements. – Preliminary edition. – 2004. – 162 c.

Глушаниця Н. В. Формування іншомовної професійно-комунікативної компетентності майбутніх бакалаврів з авіоніки у процесі фахової підготовки / Автор. дис. на здобуття наук. cтуп. канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Н.В. Глушаниця. – Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – 20с.

Барановська Л. В. Англійська мова в авіаційному ВНЗ: навчальна дисципліна, засіб професійної підготовки та майбутньої фахової діяльності Комунікація у сучасному соціумі : Матер. II Міжн. наук.–практ. конф. (Львів, 8 червня 2018р.). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 77-79


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х