ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВНЗ У СУЧАСНОМУ ІННОВАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Л. О. Хоменко-Семенова

Анотація


У статті розглянуто питання  формування творчих здібностей студентів ВНЗ, які є складовою їх професійної діяльності. Подано складові творчих здібностей, шляхи реалізації творчого підходу та рівні сформованості творчих здібностей. Визначено чинники формування творчих здібностей під час навчання у вищому навчальному закладі. Доведено, що інноваційні технології, як: брейнстормінг, case-study, quest та web-quest, соціальна реклама та соціальні мережі суттєво впливають на формування творчих здібностей студентів під час навчання у ВНЗ.


Ключові слова


творчі здібності; інноваційне середовище; інноваційні технології; педагогічна майстерність

Посилання


Артемьева Т. В. Фандрейзинг. Привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и образования / Т. В. Артемьева, Г. Л. Тульчинский. – СПб.: Лань, 2010. – 286 с.

Бабанский Ю. К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе / Ю. К. Бабанский. – М.: Педагогика, 1980. – 224 с.

Ващук О. М. Підвищення якості навчання засобами мультимедійних технологій / О. М. Ващук, А. В. Дубів, В. О. Нелюбов // Методологічні основи формування сучасних предметних дидактик. Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2009. – С. 340 – 343.

Гоголь Н. В. Полн. Собр. соч.: В 14-ти т. - Т.8. – М.: 1968. – 459 с.

Гончаренко Н. В. Гений в искусстве и науке. – М.: Искусство, 1991. – 432 с.

Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр ; за ред. член-кор. НАПН України Гуревича Р. С. – Львів : ЛДУ БЖД, 2012. – 380 с.

Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: Cловник-глосарій / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Т. Є. Рак. – Львів: СПОЛОМ, 2011. – 136 с.

Концепція 12-річної загальної середньої освіти // Інформац. збірник МОН України. - 2000. - №21. – С. 14 – 25.

Раченко И. П. НОТ учителя : Книга для учителя. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 1989. – 237 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua