Том 9, № 1 (2009)

Зміст

Філософія

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ У ВІДКРИТІЙ ТА ЗАКРИТІЙ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМАХ PDF
М.А. Абисова
ПРАГМАТИКА І ЛОГІКА: ДЕЯКІ ЗРАЗКИ ДІЙОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ PDF
І.А. Алексюк
СВІТОВА СПІЛЬНОТА: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ PDF
Л.А. Ороховська
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ: ФОРМУВАННЯ ПЛАНЕТАРНО-КОСМІЧНОГО ТИПУ ОСОБИСТОСТІ PDF
О.А. Базалук
ПРОБЛЕМА ДЕФОРМАЦІЇ СВІДОМОСТІ В КОНТЕКСТІ РОЗГОРТАННЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ PDF
Ю.В. Харченко
САМОТНІСТЬ ЯК УМОВА АНТРОПОЛОГІЧНОГО ПИТАННЯ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ЕКСКУРС PDF
І.В. Ігнатенко
АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІЗАНТИЗМУ PDF
Н.В. Іщук
ФІЛОСОФСЬКА ПАРАДИГМА ДЕРЖАВОТВОРЧОЇ КОНЦЕПЦІЇ В. ЛИПИНСЬКОГО PDF
У.П. Кошетар
ПОСТСОЦІАЛЬНІСТЬ: ШИЗОАНАЛІЗ ЗАМІСТЬ ПСИХОАНАЛІЗУ PDF
С.В. Куцепал
КОНФІГУРАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКОГО ЕПІСТЕМЕ: МУДРІСТЬ ЯК МИСТЕЦТВО ЖИТИ PDF
В.В. Лях
ПЕРЕДУМОВИ ДУХОВНОЇ СВОБОДИ У ФІЛОСОФСЬКІЙ СПАДЩИНІ КИЇВСЬКОЇ БРАТСЬКОЇ ШКОЛИ PDF
І.З. Майданюк
ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ ДОБИ РЕНЕСАНСУ PDF
О.А. Матюхіна
ХРИСТИЯНСЬКИЙ НЕОПЛАТОНІЗМ НІКОЛАЯ КУЗАНСЬКОГО ТА ДЖОВАННІ ПІКО ДЕЛЛА МІРАНДОЛА: ТОЧКИ ПЕРЕТИНУ PDF
І.І. Михайлова
НАУКОВИЙ АПАРАТ В РОЗУМІННІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО PDF
И.И. Мочалов
СТРУКТУРНІСТЬ, КОМПЛЕКСНІСТЬ І СИСТЕМНІСТЬ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН У СОЦІАЛЬНОМУ ВИМІРІ PDF
Н.Н. Мокляк, Л.И. Мокляк
ЛЮБОВ ЯК ПРОБЛЕМА ТРАНСЦЕНДЕНЦІЇ «ОСЬ-БУТТЯ» PDF
А.Ю. Морозов
ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ ПІДТЕКСТ ОДНІЄЇ ДИСКУСІЇ ПОЧАТКУ ХХ ст. PDF
Н.Г. Мозгова
ТЕХНОНАУКА В ЗНАНЕВОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
В.И. Оноприенко, М.В. Оноприенко
ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ НАУКИ В СОЦІАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ PDF
О.О. Потіщук
РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗНАЧУЩИХ ПРОБЛЕМ У СОЦІАЛЬНИХ УТОПІЯХ О. БОГДАНОВА ЯК ПЕРЕДДЕНЬ ГЛОБАЛІСТИКИ PDF
В.І. Пустовойт
КОГНІТИВНІ МОЖЛИВОСТІ ВЧЕНИХ PDF
Т.Г. Русяєва
КОНСТРУКТИВНІ ПІДСТАВИ ДІАЛОГУ НАУКИ І РЕЛІГІЇ В СУЧАСНОМУ КОНТЕКСТІ PDF
Л.О. Шашкова
МАРГІНАЛЬНІСТЬ ЯК МЕТАФІЗИЧНА ПРОБЛЕМА PDF
О.И. Шахалова, Н.В. Казанова
ФЕНОМЕН ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
С.В. Синяков, Е.Ф. Сластенко
СТИЛЬ НАУКОВОГО МИСЛЕННЯ В СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ І СОЦІОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТАХ PDF
О.П. Скиба
ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ ТА СМЕРТІ: ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИЙ ПІДХІД PDF
О.В. Тополь
ВПЛИВ ЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ НА ІННОВАЦІЙНІ ЗМІНИ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НАУКИ PDF
Л.В. Тузлова
ПОЯСНЮВАЛЬНА ФУНКЦІЯ НАУКИ І СТРУКТУРА РЕАЛЬНОСТІ (ПО ДОЙЧЕ) PDF
И.В. Владленова
«ЗІТКНЕННЯ» ЕТНОКУЛЬТУРНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ ЯК ПРОБЛЕМА ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ PDF
С.П. Харченко
ДИСКУРСИВНЕ ЗНАННЯ І ДИСКУРСИВНЕ МИСЛЕННЯ У ФІЛОСОФСЬКИХ СИСТЕМАХ І. КАНТА ТА Г. ГЕГЕЛЯ PDF
С.М. Ягодзінський

Культурологія

СВІТОГЛЯДНІ ОСНОВИ НЕТРАДИЦІЙНИХ РЕЛІГІЙ PDF
І.В. Богдановський
МАСОВА КУЛЬТУРА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Л.Г. Дротянко
«ТЕХНІЧНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТОВФІЛОСОФСЬКО-ХРІСТІЯНСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ PDF
Л.В. Кадникова
«ДІАЛОГІЧНІСТЬ ТЕКСТУ» В ФІЛОСОФСЬКО-ХРИСТИЯНСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ PDF
К.О. Гончарук
ФУНКЦІОНУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ЯК ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЄЗНАВЧА ПРОБЛЕМА PDF
Л.Г. Конотоп, Е.Б. Проценко
ПАРАДОКСИ ЕСТЕТИЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ФОРМИ ТА ЗМІСТУ В МИСТЕЦТВІ PDF
Л.Б. Мізіна
СУСПІЛЬНИЙ ІДЕАЛ ЯК СКЛАДОВА ТРАНСІСТОРИЧНОСТІ МІФОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ PDF
О.П. Полисаєв
СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МОРАЛІ В РАННЬОМОДЕРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
М.М. Рогожа
РЕЛІГІЙНА СВІДОМІСТЬ В УКРАЇНІ У СИСТЕМІ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ PDF
О.М. Сідоркіна
ФЕНОМЕН ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В КОНЦЕПЦІЯХ СУЧАСНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ БОГОСЛОВСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ PDF
Є.О. Сірокуров
ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ОДНА З ФІЛОСОФСЬКИХ ЗАСАД ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ PDF
Н.М. Сухова


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)