Том 8, № 2 (2008)

Зміст

Філософія

НАТУРАЛІЗМ ТА КОГНІТИВНИЙ ПОВОРОТ У ФІЛОСОФІЇ НАУКИ PDF
T.М. Білоус
ТРАНЗИТ МАРГІНАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ В УМОВАХ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА PDF
В.О. Давиденко
ТРАНСЦЕНДЕНТНИЙ ЗМІСТ АКСІОЛОГІЧНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ІНДИВІДА PDF
І.З. Держко
ТЕРОРИЗМ ЯК НОВІТНЯ ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА: МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ВИМІРИ PDF
А.М. Фоменко
КОНЦЕПТ ІННОВАЦІЇ В ПАРАДИГМІ СИНЕРГЕТИКИ PDF
В.В. Ільїн
ПРАВОВА ДЕРЖАВА ТА ДЕРЖАВА ПРАВДИ: КОНФЛІКТ ЦІННОСТЕЙ? PDF
Н.В. Іщук
ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗМІСТ ТА ІГРОВИЙ ХАРАКТЕР PDF
С.М. Іщук
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ В ТЕКТОЛОГІЇ О.О.БОГДАНОВА PDF
О.Г. Льовкіна
«КИЇВСЬКА ШКОЛА ФІЛОСОФІЇ»: ОСНОВНІ ІДЕЇ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ PDF
Ю.А. Мелков
РЕЛІГІЯ І НАУКОВИЙ СВІТОГЛЯД В.І. ВЕРНАДСЬКОГО PDF
И.И. Мочалов
ПЕРЕДНІЙ КРАЙ ДОСЛІДЖЕНЬ: МЕТАФОРА І КОНСТРУКТИВНИЙ ЗМІСТ PDF
В.И. Оноприенко
МОРАЛЬНО-ЦІННІСНІ ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ У ФІЛОСОФІЇ Г. ЙОНАСА PDF
М.В. Онопрієнко
ФЕНОМЕН ДУХОВНОСТІ PDF
А.О. Осипов
МИТЕЦЬ В УМОВАХ ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ PDF
М.М. Рогожа
СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ СТОСУНКІВ І КОНЦЕПЦІЯ С. ГАНТІНГТОНА PDF
О.В. Русул
ДО ПИТАННЯ ЕВОЛЮЦІОНІЗМУ В НАУЦІ PDF
Т.Г. Русяєва
ДІАПАЗОН МОЖЛИВОСТЕЙ АКСІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ НАУКИ PDF
М.В. Савостьянова
ПРО ДЕФОРМАЦІЇ СУБ’ЄКТИВНИХ ОРІЄНТАЦІЙ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Т.Г. Шоріна
СТИЛЬ МИСЛЕННЯ І НАУКОВІ КОМУНІКАЦІЇ PDF
О.П. Скиба
РОЛЬ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ФІЛОСОФІЇ В НАУКОВОМУ ПІЗНАННІ PDF
Е.Ф. Сластенко, Л.В. Кадникова
ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ PDF
Р.Г. Сухомлин
ОПІР НЕБУТТЯ: СТАНОВЛЕННЯ ТРАДИЦІЇ PDF
Т.Д. Суходуб
ВЧЕННЯ ПРО СВОБОДУ Й ОБ'ЄКТИВАЦІЮ У ХРИСТИЯНСЬКО-ГУМАНІСТИЧНОМУ АНТРОПОЦЕНТРИЗМІ М.О. БЕРДЯЄВА PDF
О.П. Тімченко
РУКОПИСНА СПАДЩИНА П. ЮРКЕВИЧА З ЛОГІКИ PDF
Г.І. Волинка, Н.Г. Мозгова
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ДИСКУРСИВНОСТІ В НОВОЄВРОПЕЙСЬКІЙ НАУЦІ PDF
С.М. Ягодзінський

Культурологія

ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ВЕРБАЛЬНОГО КОДУ ЯК КОМПОНЕНТУ КОМУНІКАТИВНОГО АКТУ PDF
М.А. Абисова
ФЕНОМЕН ХАРИЗМАТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА PDF
А.Б. Бардичевська
ДІАЛОГ ЯК ЦІННІСТЬ СУЧАСНОГО СВІТУ І СОЦІУМУ PDF
О.Є. Бобровський
РЕЛІГІЯ І СУЧАСНИЙ СВІТ: НОВІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ PDF
І.В. Богдановський
ІСТОРИЧНІ ТИПИ РЕФЛЕКСІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ PDF
В.М. Даренська
ПОЛІЛОГ КУЛЬТУР ЯК ФЕНОМЕН ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕРИ PDF
Л.Г. Дротянко
«ГЕОГРАФІЯ» ЯК ТЕРМІН ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ В КОНТЕКСТІ ДІАЛОГУ «СХІД-ЗАХІД» PDF
Ю.В. Харченко
ПСИХОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ В КОНТЕКСТІ АРХЕТИПІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ PDF
У.П. Кошетар
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА СМЕРТЬ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
С.В. Марійко
КУЛЬТУРА В ЕПОХУ ІНТЕРНЕТУ: ЗМІНА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ PDF
А.А. Машталер
ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ СТАТУС СИМВОЛУ В ДУХОВНОМУ ЖИТТІ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ PDF
В.В. Михалевич
ДО ПИТАННЯ ПРО «ЗАЧАКЛУВАННЯ» ТА «РОЗЧАКЛУВАННЯ» СВІТУ PDF
А.Ю. Морозов
ВПЛИВ ВЕКТОРІВ РОЗВИТКУ «СХІД – ЗАХІД» НА УКРАЇНУ PDF
Л.А. Ороховська
СОЦІОКУЛЬТУРНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТРАНСФОРМАЦІЙ PDF
З.В. Стежко, Г.П. Стежко
П’ЄСА В. ВИННИЧЕНКА «ПРОРОК» ЯК ПРИКЛАД ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ВІРИ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Ю.І. Суздалєва
ТРАНСФОРМАЦІЇ СИМВОЛІЧНОГО В КУЛЬТУРІ ПОСТМОДЕРНУ PDF
Ю.А. Задубняк


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)