Том 31, № 1 (2020)

Зміст

Філософія

МОРАЛЬНИЙ КОНЦЕПТ СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ В КООРДИНАТАХ РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Е Gerasymova 5-9
МЕРЕЖЕВИЙ ІНТЕЛЕКТ І ЕВОЛЮЦІЯ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ В ЦИФРОВУ ЕПОХУ PDF
I. Devterov 10-15
МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ I ТОЛЕРАНТНІСТЬ ПЕРЕД ЛИЦЕМ ГЛОБАЛЬНИХ ЗАГРОЗ PDF
Л. Г. Дротянко, С. М. Ягодзінський 15-21
РЕЛІГІЄЗНАВСТВО ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА PDF
Л. Г. Конотоп 21-25
ФРЕНСІС БЕКОН – БАТЬКО ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ НАУКИ PDF
П. А. Кравченко, В. М. Мешков 26-34
ВІРТУАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ЯК СПРОБА ПОДОЛАННЯ САМОТНОСТІ ЛЮДИНИ ДОБИ ПОСТМОДЕРНУ PDF
Н. Г. Мозгова 35-38
ФІЛОСОФІЯ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ ПОГРАНИЧНОГО БУТТЯ ОСОБИСТОСТІ В РЕАЛЬНОМУ/ВІРТУАЛЬНОМУ СВІТАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
О. С. Поліщук, О. В. Поліщук 38-42
ТОПОЛОГІЯ «УНІКАЛЬНОГО» ТА ЇЇ ВПЛИВ НА КОНСТРУЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ВІРТУУМА PDF
Ю. В. Харченко 43-46
СУЧАСНА ДИНАМІКА РОСТУ ЗНАНЬ: ДІАЛОГІЧНОСТЬ ОСМИСЛЕННЯ PDF
З. С. Вихованець, М. А. Лукашук 47-52
МЕЖІ ПРИВАТНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ PDF
К. С. Гончаренко 52-57
ЕКОЛОГІЧНИЙ ІМПЕРАТИВ ЯК ФАКТОР АНТРОПОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Г. М. Клешня 57-63
ВІРТУАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
І. В. Литовченко 64-66
ЦІННІСТЬ ЯК ІНТЕГРАЛ ДІЯЛЬНІСНОГО ТА АРХЕТИПНОГО ПІДХОДІВ PDF
А. О. Макарова 67-71
ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КРИПТОГРАФІЇ PDF
М. В. Онопрієнко 72-75
ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ В УМОВАХ МОБІЛІЗАЦІЇ ПОСТМОДЕРНОГО СОЦІУМУ PDF
С. С. Орденов 76-83
РОЗВИТОК «МЕРЕЖЕВОЇ ДИПЛОМАТІЇ» ЯК НОВОЇ ФОРМИ МІЖНАРОДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ PDF
Т. А. Пода 84-88
МОРАЛЬНИЙ ТА ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ СВОБОДИ В ФІЛОСОФІЇ П. ЮРКЕВИЧА PDF
Г. А. Поперечна 89-93
САМОТНІСТЬ У КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ PDF
О. М. Сідоркіна 93-96
ВІРТУАЛЬНА ІГРОВА РЕАЛЬНІСТЬ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ PDF
О. П. Скиба 97-101
ЕСТЕТИКА ЯК «ФОРМА ФІЛОСОФІЇ» PDF
Т. Д. Суходуб 102-108
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГЛОБАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Н. А. Ченбай 109-113
ПОСТПРАВДА ЯК РЕАЛЬНІСТЬ ДЕВАЛЬВОВАНОЇ КУЛЬТУРИ В ЕПОХУ КРИЗИ СУЧАСНОЇ ДЕМОКРАТІЇ PDF
Т. Г. Шоріна 114-121
СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ ПРОТИЛЕЖНОСТІ «ВІЙНА - МИР»: ДО РОЗУМІННЯ ФІЛОСОФІЇ ВІЙСЬКОВОЇ СПРАВИ PDF
Б. О. Носач 122-127

Культурологія

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
Н. І. Ашиток 128-131
ДУХОВНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ КРИЗИ PDF
Т. П. Глушко 131-137
ФОТОНІКА – БАГАТОЦІЛЬОВИЙ ПРІОРИТЕТ СВІТОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
В. І. Онопрієнко 137-143
СЕМАНТИКА СВЯТА В УМОВАХ ТРАНЗИТИВНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
М. А. Абисова 143-147
ФЕНОМЕН МОВИ ВОРОЖНЕЧІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ PDF
О. П. Антіпова 148-152
СЕМАНТИКА КАЛЕНДАРНИХ ЗИМОВИХ СВЯТ НА УКРАЇНІ КІНЦЯ ХХ СТ. PDF
М А. Матюхіна 153-158
СУБКУЛЬТУРНІ ГРУПИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ PDF
Т. В. Мерщій 158-162
ВІДЕОГРА ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ
І. П. Скиба 163-169
РЕОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ СИCТЕМИ В УМОВАХ МЕРЕЖЕВОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Н. М. Сухова 169-174
ТРАДИЦІЙНА КВІР-ІДЕНТИЧНІСТЬ АМЕРИКАНСЬКИХ ІНДІАНЦІВ У ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ PDF
О. Г. Шостак 174-181


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)