Том 26, № 2 (2017)

Зміст

Філософія

Міждисциплінарні дослідження в контексті розвитку високих технологій PDF
Л. Г. Дротянко 5-8
Модифікація суб’єктивності в історичному русі людства PDF
Л. Г. Конотоп 8-12
Nbics-технології та ризики суспільства знань PDF
В. И. Оноприенко 12-15
Системно-інформаційні механізми психіки і свідомості PDF
Ю. И. Оноприенко 15-26
Трансформації суспільної свідомості під впливом новітніх інформаційно-комунікаційних технологій PDF
Л. А. Ороховська 26-30
Близькодія та далекодія як сутнісні характеристики взаємодії в площині міжнародних відносин PDF
Ю. В. Харченко 31-34
Ідентичність у глобальному світі: міф чи реальність? PDF
С. М. Ягодзінський 34-38
Проблема соціальної спадкоємності у суспільному розвитку в еру високих технологій PDF
М. А. Абисова 38-43
Функціонально-жанрові трансформації сучасного філософування: інноваційний потенціал жанру сповіді PDF
О. П. Антіпова 44-47
Цивілізаційний вимір сучасної науки та освіти PDF
Л. В. Броннікова 48-51
«Empirio» і «ratio» у візуальній парадигмі епохи Просвітництва PDF
Г. В. Ільїна 51-55
Віртуалізація як чинник трансформації соціальних інститутів: соціально-філософський аналіз PDF
I. В. Литовченко 55-58
Медіалізація суспільної правосвідомості в інформаційну добу PDF
С. С. Орденов 59-66
Вплив високих технологій на розвиток громадянського суспільства PDF
Т. А. Пода 66-69
Ідеологія тероризму як інструмент міжнародного політичного впливу PDF
Р. В. Стадніченко 69-72
Філософсько-правова концепція М. Сперанського та її вплив на перспективи розвитку сучасного між-народного політичного співтовариства PDF
С. П. Харченко 73-76
Технократизм як концепт соціальної теорії та тип мислення PDF
Т. Г. Шоріна 76-80

Культурологія

Комунікативні інтернет-практики у формуванні соціокультурних цінностей суспільства PDF
Ж. З. Денисюк 81-84
Філософський аналіз сутнісних рис радикальної (критичної) педагогіки PDF
У. П. Кошетар 85-88
Зміна клімату як глобальна проблема сучасності: виклики та шляхи вирішення (філософський аспект) PDF
О. А. Матюхіна, Н. Ю. Павлюк 89-93
Політика мультикультуралізму і держави-нації в епоху глобалізації PDF
О. В. Русул 93-96
Метафізика заперечення та історизм культурної традиції PDF
О. М. Сідоркіна 97-100
Україна та протестантизм: етика, економіка, розвиток (до 500-річчя реформації) PDF
И. П. Скиба 100-104
Інформаційні технології: соціокультурний аспект PDF
О. П. Скиба 105-108
Адаптація освітнього простору України до умов інформаційного суспільства PDF
N. Sukhova, L. Kadnikova 108-112
Особливості процесу формування інформаційної культури особистості в суспільстві PDF
Н. А. Ченбай 112-115


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)