Том 25, № 1 (2017)

Зміст

Філософія

Траєкторія соціально-економічних трансформацій в сучасній концепції суспільних перетворень PDF
E. М. Герасимова 6-9
Високі технології як засіб трансформації медіа-дискурсу PDF
Л. Г. Дротянко 10-14
Релігійний досвід: методологічні аспекти дослідження PDF
Л. Г. Конотоп 14-18
Місце філософії в системі освіти: вітчизняний досвід ХІХ ст. PDF
Н. Г. Мозгова 18-22
Університет як корпорація: проблема відповідальності PDF
В. И. Оноприенко 23-29
Атомізація суспільства як домінуюча тенденція в соціокультурній динаміці інформаційної доби PDF
Л. А. Ороховська 29-33
Ключові характеристики феномена взаємодії у соціальних процесах PDF
Ю. В. Харченко 34-37
Математизація науки: методологічний аспект PDF
S. N. Yahodzinskyi 37-41
Медіадискурс: лексико-семантичний аспект мовного впливу PDF
М. А. Абисова 41-45
Тенденції розвитку філософського дискурсу в контексті сучасного медіапростору PDF
О. П. Антіпова 45-49
Проявлення краси божественного світу через красу людської творчості, або можливість «онтологічних перемовин» (св. Григорій Палама та П. Флоренський) PDF
Ю. В. Василенко 49-53
Соціальне проектування як спосіб майбутньотворення в інформаційному суспільстві PDF
Г. М. Клешня 53-57
Самоідентифікація локальних цивілізацій в умовах глобалізаційних процесів PDF
У. П. Кошетар 57-60
Проблема свободи особистості в сучасному суспільстві PDF
А. А. Матюхина 61-64
Сучасна технологічна революція: головні риси і наслідки PDF
М. В. Онопрієнко 65-70
Право як благо в системі суспільних відносин: соціально-філософське дослідження PDF
С. С. Орденов 71-77
Технології як фактор становлення інформаційного суспільства: соціально-філософський аналіз PDF
О. П. Скиба 77-80
Філософські погляди М. Планка PDF
E. Ф. Сластенко, И. П. Скиба 80-84
Особливості впливу морального імперативу на правові інститути: соціально-філософський аспект PDF
С. П. Харченко 84-87
Ідейно-смислова реальність медіа та її критичний огляд в контексті інформаційного висвітлення міграційної кризи PDF
Т. Г. Шоріна 87-92
Проблема особистості в парадигмі модерну PDF
А. С. Павловський 92-97

Культурологія

Психологічна культура і психокультура: точки дотику та відмінності PDF
Я. І. Ардашова 98-101
Семіотичний простір економічної культури PDF
З. С. Вихованець 102-106
Постмодерний стріт-арт протест: головні форми та риси PDF
E. О. Клюєнко 106-109
Інформаційне споживання як засіб інтеракції в умовах інформатизації суспільства PDF
Т. В. Мерщій 110-113
Мистецтво як духовне підґрунтя самовизначення нації у глобалізованому світі PDF
Л. І. Мокляк, Г. М. Покотило 113-116
Інтернет-меми як феномен інформаційного суспільства PDF
Т. А. Пода 117-120
Гуманізм і гуманність культури в інформаційному суспільстві PDF
О. М. Сідоркіна 120-123
Проблема збереження людяності в процесі суспільного розвитку: ХХ – ХХІ століття PDF
Н. М. Сухова 123-126
Масова культура як фактор ослаблення соціогуманітарного потенціалу сім’ї PDF
А. А. Фабрика 127-130
Гуманітаризація як чинник модернізації освіти в сучасному технічному університеті PDF
Н. Ченбай 131-133
Релігія і культура: форми та особливості взаємозв’язку PDF
I. В. Шавріна 133-137
Опозиція «свій – чужий» у сприйнятті національної ідентичності корінних жителів Північної Америки PDF
О. Г. Шостак 137-143
Семантика зображення тварин на іконах як джерело дослідження культурно-ментальних конотації PDF
A. Н. Горохолинская 143-147


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)