Том 20, № 2 (2014)

Зміст

Філософія

ФІЛОСОФСЬКА СУТНІСТЬ ТА ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ СМИСЛ ТЕЗИ ПРОТАГОРА PDF
А. В. Александрова 5-10
ДЕЯКІ ЗАУВАЖЕННЯ СТОСОВНО УЯВИ PDF
Krzysztof Wawrzonkowski 10-15
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПІДСТАВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ СУЧАСНОГО ФІЛОСОФУВАННЯ PDF
Л. Г. Дротянко 15-18
ОСНОВНІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЇ РЕЛІГІЄЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Л. Г. Конотоп 19-22
ТЕХНОГЕННЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ТЕХНОГЕННА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: ОЗНАКИ, ЕВОЛЮЦІЯ, РИЗИКИ, СТРАТЕГІЯ КОНТРОЛЮ PDF
В. І. Онопрієнко, М. В. Онопрієнко 22-26
ПРОБЛЕМА СВІТУ ТА ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФІЇ Б. ПАСКАЛЯ ТА Г. СКОВОРОДИ PDF
С. В. Синяков, Е. Ф. Сластенко 26-31
СУЧАСНІ ЛІБЕРАЛЬНІ КОНЦЕПЦІЇ: АКСІОЛОГІЧНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ PDF
М. А. Абисова 32-36
ТРАНСФОРМАЦІЯ МОВИ ФІЛОСОФІЇ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕРИ PDF
О. П. Антіпова 37-40
ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ ТА ВІЙСЬКОВА СТРАТЕГІЯ PDF
Ю. О. Лобода 40-43
ВПЛИВ КОЗАЦЬКОГО ЕТОСУ НА ФІЛОСОФІЮ Г. СКОВОРОДИ PDF
О. А. Матюхіна 43-47
МАНІПУЛЯЦІЯ ЯК СПОСІБ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ PDF
Т. А. Пода 47-50
ДУХОВНИЙ ПРОСТІР СУСПІЛЬСТВА: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ PDF
О. М. Сідоркіна 51-53
ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В ЕПОХУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА PDF
О. П. Скиба 54-57
ДИСКУРС ПАМ’ЯТУВАННЯ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Т. Д. Суходуб 57-61
КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО ЯК СУСПІЛЬНОГО ФЕНОМЕНУ PDF
Ю. В. Харченко 61-64
СУПЕРЕЧНОСТІ «ТЕХНОКРАТИЗМУ» ТА «ГУМАНІСТИЧНОГО КОМУНІТАРИЗМУ» ЯК СВІТОГЛЯДНИХ ПРИНЦИПІВ PDF
Т. Г. Шоріна 64-67
СОЦІАЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ І СОЦІАЛЬНА САМООРГАНІЗАЦІЯ ЯК СПОСОБИ ТРАНСЛЯЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГЛОБАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖ PDF
С. М. Ягодзінський 68-71
ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ФІЛОСОФІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
Л. В. Кадникова 71-76
СТАНОВЛЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ У ЦИВІЛІЗАЦІЙНОМУ ПОСТУПІ ЛЮДСТВА PDF
С. С. Орденов 76-81
ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ЗНАННЯ У ЗДІЙСНЕННІ СОЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ЕКСПЕРТИЗИ PDF
І. П. Скиба 81-84
ЦИВІЛІЗАЦІЯ ТА КУЛЬТУРА ЯК КАТЕГОРІЇ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ: М.Я. ДАНИЛЕВСЬКИЙ – К.М. ЛЕОНТЬЄВ – М.О. БЕРДЯЄВ – П.О. СОРОКІН PDF
І. С. Стокалич 85-89

Культурологія

ЧИ ПРАГНУТЬ КОММУНІСТИЧНІ ПАМ’ЯТНИКИ ЖИТИ ВІЧНО? МЕМОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ В СЕРЕДНЬО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ PDF
Dominika Czarnecka 90-93
СОБОРНІСТЬ ТА ЕТАТИСТСЬКІ ІНТЕНЦІЇ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ІДЕОЛОГІЇ PDF
Н. В. Іщук 94-98
РЕКЛАМА ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН ЕПОХИ ПОСТМОДЕРНУ PDF
С. М. Іщук 98-101
СИМВОЛ ЯК АКТУАЛІЗАЦІЯ ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО В АВІАЦІЙНОМУ АРТ-ТЮНІНГУ PDF
У. П. Кошетар 102-105
КРИТИЧНА ТРАДИЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДІАКУЛЬТУРИ: ФРАНКФУРТСЬКА ШКОЛА PDF
Л. А. Ороховська 105-110
ГУМАНІЗАЦІЯ ЯК ПРОЦЕС ЦІЛІСНОГО ПРОЯВУ ДУХОВНОСТІ ЛЮДИНИ В РЕАЛІЯХ ЇЇ БУТТЯ PDF
Н. М. Сухова 110-114
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІННОВАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Н. А. Ченбай 114-117
РЕЛІГІЙНО-АКСІОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА І ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ PDF
І. В. Шавріна 117-120
ЕСТЕТИЧНЕ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Л. І. Мокляк 120-124
ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНОЇ МІФОЛОГІЇ У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ УКРАЇНИ PDF
А. О. Вусатюк 124-129
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В КУЛЬТУРІ ПОСТМОДЕРНУ PDF
Г. М. Клешня 129-133


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)