Том 19, № 1 (2014)

Зміст

Філософія

ДЕРЖАВНА ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА, РЕГУЛЮВАННЯ Й УПРАВЛІННЯ ОСВІТЯНСЬКОЮ ГАЛУЗЗЮ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГОАНАЛІЗУ PDF
В. П. Бех 5-7
СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕРУ PDF
Л. Г. Дротянко 8-11
РЕЛІГІЯ І АКТУАЛІЗАЦІЯ ДУХОВНОЇ СУТНОСТІ ЛЮДИНИ PDF
Л. Г. Конотоп 11-14
ПРОБЛЕМА ВІРТУАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Я. В. Любивий 15-20
ПОНЯТТЯ ПРИРОДНОГО ТІЛА ТА ПРИРОДНОГО ЯВИЩА В.І.ВЕРНАДСЬКОГО PDF
И. И. Мочалов 20-23
СИСТЕМА ОСВІТИ ПЕРЕД ВИМОГАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
В. И. Оноприенко 24-27
СТИЛЬ НАУКОВОГО МИСЛЕННЯ У СТРУКТУРІ ЗНАННЯ PDF
С. В. Синяков, Е. Ф. Сластенко 27-31
ПРОБЛЕМА РІВНОСТІ У СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИХ ВЧЕННЯХ ХVI-XVIII ст. PDF
М. А. Абисова 32-36
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
І. В Литовченко 37-40
ІНТЕРНЕТ ТА ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ PDF
Л. А. Ороховська 40-44
СУЧАСНИЙ ДУХОВНИЙ ПРОСТІР:УМОВИ РОЗВИТКУ PDF
О. М. Сідоркіна 45-48
«ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ» СВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ ХХІ СТОЛІТТЯ: ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Н. М. Сухова 48-52
ГУМАНІЗМ ЧИ АНТИГУМАНІЗМ? ДИСКУРС ПОСТМОДЕРНУ PDF
А. М. Фоменко 52-57
ПОЛІТИЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОНТОС ЯК РЕЗУЛЬТАТ УПЛИВУ ГРАВІТАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ НА КОМУНІКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ PDF
Ю. В. Харченко 58-63
ДИСКУРСИ ОСОБИСТІСНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В МЕРЕЖІ PDF
С. М. Іщук 63-67
ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА ЯК СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) PDF
Т. А. Пода 67-70
НЕБЕЗПЕКА «БЕКОНІВСЬКОГО» ІДЕАЛУ НАУКИ PDF
О. П. Скиба 71-74
ЦІННІСНИЙ ВИМІР ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДОБУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ PDF
Н. А. Ченбай 74-78
МІФОЛОГІЗАЦІЯ МАСОВОЇ СВІДОМОСТІ: ОНТОЛОГІЧНІ ТА ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІ ВИМІРИ PDF
Т. Г. Шоріна 78-82
ДИЗРУПТИВНІСТЬ ГУМАНІТАРНИХ ІННОВАЦІЙ У ПРОСТОРІ ГЛОБАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖ PDF
С. М. Ягодзінський 82-86
ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ СКЕПТИЦИЗМУ: ВІД СЕКСТА ЕМПІРИКА ДО Д. Г‘ЮМА PDF
В. В. Загороднюк 87-90
ПОНЯТТЯ ІДЕАЛУ У КЛАСИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ PDF
Г. М. Клешня 90-94
ПРОБЛЕМА СПРАВЕДЛИВОСТІ У ФІЛОСОФІЇ ПЛАТОНА PDF
М. В. Сабадуха 94-98
РЕЧІ – СИМВОЛИ «УКЛАДЕНОГО СОЮЗУ» МІЖ БУТТЯМ ТА НЕБУТТЯМ PDF
Ю. В. Якуша 98-102

Культурологія

ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ ХРИСТИЯНСТВА PDF
Н. В. Іщук 103-106
СТАНОВЛЕННЯ АРХЕТИПУ«MАГНА MАТЕР» В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ PDF
О. А. Матюхіна 107-110
СПОЖИВАЦТВО: ВІД ЕТИЧНОГОДО ЕСТЕТИЧНОГО СВІТОСПРИЙНЯТТЯ PDF
Р. А. Черноног 110-114
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ В РОСІЇ PDF
Т. С. Мельникова 114-118
СУТНІСТЬ МОРАЛЬНИХ ПОЧУТТІВ ЯК РЕГУЛЯТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ PDF
М. Я. Турчин 118-121
ФІЛОСОФІЯ ЖИВОЇ ЭТИКИ ЯК НОВА СИСТЕМА ПІЗНАННЯ PDF
Л. В. Кадникова 122-125
МЕЦЕНАТСТВО ЯК ЕСТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ PDF
Л. І. Мокляк 126-130
ФЕНОМЕН ВЗІРЦЕВОСТІ В ІСТОРІЇ ЛЮДСЬКОЇ ДУМКИ PDF
М. В. Лаврик 130-134
ДЕТЕРМІНАНТИ ЦІННІСНОЇ ПАРАДИГМИ МЕРЕЖЕВОГО СУСПІЛЬСТВА М. КАСТЕЛЬСА У КОНТЕКСТІ ЙОГО БАГАТОВИМІРНОЇ АРХІТЕКТОНІКИ PDF
А. Ю. Кузнецов, Н. В. Пустовіт 135-139
ФІЛОСОФІЯ ТА ПРАКТИКА СМІХУ В АНТИЧНІЙ ЕСТЕТИЦІ PDF
Ю. А. Черняк 140-144


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)