Том 17, № 1 (2013)

Зміст

Філософія

МАСОВА КУЛЬТУРА І МАСОВА СВІДОМІСТЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Л. Г. Дротянко 5-9
АНАЛІЗ МЕЖ ЗАСТОСОВНОСТІ РОДО-ВИДОВИХ ДЕФІНІЦІЙ PDF
І. З. Дуцяк 9-13
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОСТІ В НІМЕЦЬКІЙ ТРАДИЦІЇ ФІЛОСОФУВАННЯ PDF
Л. Г. Конотоп, І. В. Васильєва 13-17
ПРО МОДЕРНІЗАЦІЮ ІСТОРІЇ: (УРОКИ ДИСКУСІЇ 60-70 РР. В ЗАХІДНІЙ ФІЛОСОФІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ ІСТОРІЇ) PDF
С. В. Синяков, Е. Ф. Сластенко 17-22
ОСОБЛИВОСТІ ХАРАКТЕРУ ВЗАЄМОДІЇ ОСОБИСТОСТІ ТА СУСПІЛЬСТВА В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ PDF
І. В. Чорноморденко, Ю. В. Карпінський 22-26
АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ PDF
Н. В. Іщук 26-30
СУЇЦИД ТА ЕВТАНАЗІЯ ЯК ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕТИКИ PDF
У. П. Кошетар 30-35
ПРАВОВИЙ ПРОЦЕС РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОГО БУТТЯ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
А. П. Кравченко 35-40
СОЦІАЛЬНИЙ МЕТАБОЛІЗМ: ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ PDF
Н. В. Крохмаль 40-45
ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ СУСПІЛЬСТВА PDF
І. В. Литовченко 45-48
ТЕХНІЧНІ ЗНАННЯ І НАУКИ В КОНТЕКСТІ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
М. В. Онопрієнко 48-52
ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ПОЛІТИКИ І ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ В ХХІ СТОЛІТТІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ PDF
Т. А. Пода 52-55
КОНЦЕПЦІЯ ЧОТИРЬОХ РІВНІВ РОЗВИТКУ СУТНІСНИХ СИЛ ЛЮДИНИ ЯК МЕТОДОЛОГО-ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ PDF
В. О. Сабадуха 55-59
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
О. М. Сідоркіна 59-63
ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ЛЮДИНИ У ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Н. М. Сухова 63-67
СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕГОЇЗМУ ТА ІНДИВІДУАЛІЗМУ PDF
Р. А. Черноног 67-71
ЛОГІЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ПРИРОДИ ІДЕАЛЬНОГО PDF
Т. Г. Шоріна 71-74
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕПОХУ: ПРОБЛЕМА АВТОНОМІЇ (соціально-філософський аналіз PDF
Н. А. Ченбай 74-77
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ГЛОБАЛЬНИХ МЕРЕЖ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ PDF
С. М. Ягодзінський 77-80
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ PDF
О. В. Сабадуха 80-84
СКОТИЗМ, ТОМІЗМ ТА ЇХ РЕЦЕПЦІЯ У ФІЛОСОФІЇ І.ГІЗЕЛЯ PDF
Я. Ю. Угляр 84-88
ЧИ Є НЕЯСНІСТЬ ВИЩОГО ПОРЯДКУ ПСЕВДОПРОБЛЕМОЮ? PDF
О. В. Шарко 88-92

Культурологія

ВЗАЄМОДІЯ РОДОПЛЕМІННОЇ Й ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПАРАДИГМИ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЕПІЧНИХ ГЕРОЇВ PDF
А. В. Голозубов 93-97
ТРАНСФОРМАЦІЯ ІДЕЇ УНІВЕРСИТЕТУ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
В. И. Оноприенко 97-101
ОСОБИСТІСНЕ БУТТЯ НА МЕЖІ НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУР PDF
І. Д. Загрійчук 101-105
ЛЮДИНОВИМІРНІСТЬ ШТУЧНОЇ МОВИ В УМОВАХ КУЛЬТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕРИ PDF
О. П. Антіпова 105-109
АШАРИТСЬКА ШКОЛА КАЛАМУ PDF
Н. І. Годованець 109-112
ІНФОРМАЦІЙНА «АРХІТЕКТУРА» ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ PDF
С. М. Іщук 112-116
ФИЛОСОФСЬКІ НАУКИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ КУЛЬТУРИ ПОСТМОДЕРНУ PDF
Л. В. Кадникова, Л. И. Мокляк 116-120
ЛЬВІВ – ЦЕНТР РЕНЕСАНСНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ PDF
О. А. Матюхіна 120-125
РОЛЬ МЕДІАКУЛЬТУРИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ PDF
Л. А. Ороховська 125-129
РІЗНОВИДИ РЕЛІГІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
М. С. Петрушкевич 129-134
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ КОМУНІКАЦІЙ PDF
О. П. Скиба 134-137
ФІЛОСОФСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ БІБЛІОТЕК PDF
Е. М. Азнакаєва 137-141
ВИЩА ОСВІТА В ПРОЦЕСАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) PDF
О. В. Живага 141-144
МАСОВА КУЛЬТУРА В ДИСКУРСІ ПОСТМОДЕРНУ PDF
О. В. Кононенко 144-147


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)