Том 16, № 2 (2012)

Зміст

Філософія

ТРАНСФОРМАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ФУНКЦІЇ МОВИ В ДОБУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ PDF
Л. Г. Дротянко 5-9
НАУКОВА КАРТИНА СВІТУ ЯК ЗАСІБ ІНТЕГРУВАТИ ТА СИСТЕМАТИЗУВАТИ ФАХОВІ ЗНАННЯ PDF
М. Д. Гінзбург 9-17
БУТТЯ ЛЮДИНИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ: ДУХОВНО-МОРАЛЬНИЙ ВИМІР PDF
І. В. Чорноморденко, В. М. Куцурук 17-20
ПРОБЛЕМА СПІЛКУВАННЯ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ PDF
Е. Ф. Сластенко 20-25
СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКИХ ІДЕЙ ЕПОХИ ПРОСВІТНИЦТВА PDF
А. А. Кравченко 25-28
КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
С. М. Гейко 28-31
СПЕЦИФІКА НАУКИ І НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ ПОЧАТКУ ХХІ ст. PDF
Л. В. Броннікова 31-35
ПРОБЛЕМА КРИЗИ ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
В. Г. Воропаєва 35-40
СОЦІАЛЬНІ МОТИВИ ІСИХАЗМУ PDF
Н. В. Іщук 40-44
ОСОБЛИВОСТІ ФІЛОСОФСЬКИХ АСПЕКТІВ АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
У. П. Кошетар 44-48
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛІСТСЬКА ПАРАДИГМА В ДОСЛІДЖЕННЯХ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ PDF
І. В. Литовченко 48-52
РОЗШИРЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «ТЕХНОЛОГІЯ» PDF
М. В. Онопрієнко 52-56
МАС-МЕДІА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОБИ ТА ПРОБЛЕМА АТОМІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА PDF
Л. А. Ороховська 56-59
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОРІВНЯЛЬНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ PDF
О. В. Ременець 59-63
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ PDF
О. П. Скиба 63-66
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ГЛОБАЛЬНИХ МЕРЕЖ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ PDF
С. М. Ягодзінський 66-69
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Н. А. Ченбай 69-73
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Т. М. Кармадонова 73-77
НЕЛІНІЙНА МОДЕЛЬ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТОГЛЯДУ PDF
Т. В. Кичкирук 77-80
КОРУПЦІЙНИЙ ДЕЛІКТ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ PDF
В. М. Санжаровець 80-84

Культурологія

ЖАНРИ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ:ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ PDF
С. М. Іщук 85-89
ПОЛІТИЗАЦІЯ ЕТНІЧНОСТІ ЯК ЕТАП ЗДІЙСНЕННЯ КУЛЬТУРНОГО ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ: ЗА І ПРОТИ PDF
В. П. Культенко 89-92
ІОАНН ПАВЛО ІІ ПРО ХРИСТИЯНСЬКІ КОРІННЯ КУЛЬТУРИ ЄВРОПИ PDF
О. А. Матюхіна 92-96
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ФУНКЦІЇ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Л. І. Мокляк 96-100
АГОНАЛЬНИЙ МОТИВ В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРНІЙ ТРАДИЦІЇ (В КОНТЕКСТІ ІГРОВОЇ ТЕОРІЇ Й. ХЕЙЗІНГИ) PDF
О. Е. Павленко, Т. Г. Шоріна 100-105
ВПЛИВ РЕЛІГІЙНОГО ФАКТОРА НА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ У XXI СТОЛІТТІ PDF
Т. А. Пода 105-108
РЕЛІГІЙНА КУЛЬТУРА У ЖИТТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
О. М. Сідоркіна 108-112
РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
А. П. Шебітченко, Я. Є. Блоха 112-115
СОФІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОГМАТУ ІКОНОШАНУВАННЯ У КОНЦЕПЦІЇ СЕРГІЯ БУЛГАКОВА PDF
Р. М. Галуйко 115-119
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОЕКТ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: УНІВЕРСАЛІЗМ ЧИ ПАРТИКУЛЯРИЗМ? PDF
Т. С. Литвин 119-123
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК РЕЗУЛЬТАТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Ю. Г. Малинка 123-127


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)