Том 13, № 1 (2011)

Зміст

Філософія

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР І ДІАЛОГ КУЛЬТУР В ІНТЕР’ЄРІ ХХІ СТОЛІТТЯ PDF
Л. Г. Дротянко 5-8
ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБУ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ, АДЕКВАТНОГО ДО ДІЙСНОСТІ PDF
І. З. Дуцяк 8-11
КУЛЬТУРА ФІЛОСОФСТВУВАННЯ ТА НАВЧАННЯ PDF
И. Г. Мысык 12-15
ПОЛІЕТНІЧНІСТЬ ТА МУЛЬТИКУЛЬТУРНІСТЬ ДОБИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
О. В. Нельга 16-18
ПОНЯТТЯ “ІНФОРМАЦІЙНА БІДНІСТЬ” В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
В. И. Оноприенко 19-22
ДО ПИТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ РЕФОРМАТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ PDF
О. П. Полисаєв 23-27
РОЗВИТОК ТВОРЧОСТІ В ПРОЦЕСІ ОТРИМАННЯ ОСВІТИ – УМОВА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ PDF
В. Є. Шедяков 27-31
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ PDF
С. В. Синяков, Е. Ф. Сластенко 31-37
НАУКОВА КАРТИНА СВІТУ У ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНЬОМУ АСПЕКТІ PDF
Н. І. Ашиток 37-40
КРИТИКА РОЗУМУ В ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ КОНЦЕПЦІЯХ PDF
О. М. Грицай 40-44
ФІЛОСОФСЬКА ОСВІТА СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Л. В. Кадникова 44-49
ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕТОДІВ ЕПІСТЕМОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Я. Н. Кунденко, Г. Г. Старикова 49-55
ОСНОВНІ ФОРМИ УСВІДОМЛЕННЯ ПРОБЛЕМ У НАУЦІ PDF
В. М. Костєв, С. М. Форкош 55-59
ФІЛОСОФІЯ ДІЇ У. ДЖЕЙМСА PDF
О. Г. Льовкіна 60-64
ТРАНСЦЕНДЕНТНІСТЬ «Я»: ЕТИЧНІ, МЕТАФІЗИЧНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ РАКУРСИ PDF
А. Ю. Морозов 64-68
ФЕНОМЕН КОГНИТИВНОЇ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЇ PDF
М. В. Онопрієнко 68-73
СЛОВ’ЯНОФІЛЬСТВО ТА ЗАХІДНИЦТВО У ФІЛОСОФСЬКОМУ СПРИЙНЯТТІ М. БЕРДЯЄВА PDF
В. В. Попков 73-77
РОЛЬ НАУКОВИХ ЗАСАД СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ У ДОСЛІДЖЕННІ РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ PDF
О. М. Сідоркіна 77-80
ВИМІРИ ГУМАНІЗМУ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ PDF
А. М. Фоменко 80-84
ПРОБЛЕМА СИМВОЛІЧНОЇ РОЗБІЖНОСТІ ЗНАЧЕНЬ ТЕРМІНІВ «КОМУНІКАТИВНИЙ» ТА «КОМУНІКАЦІЙНИЙ» PDF
Ю. В. Харченко 84-88
МОВНА ГРА ЯК ЗАСІБ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ PDF
С. М. Ягодзінський 88-92
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ МІГРАЦІЇ ЯК СПОСОБУ ІСНУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА PDF
Ю. І. Кривенко 92-96
САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ І ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У ФІЛОСОФІЇ ПСИХОАНАЛІЗУ PDF
Т. В. Новак 96-99
СТИЛЬ НАУКОВОГО МИСЛЕННЯ В УМОВАХ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ НАУКИ PDF
О. П. Скиба 100-104
КОНЦЕПТ «ОБРАЗ» У ФІЛОСОФСЬКІЙ АНТРОПОЛОГІЇ PDF
Р. Г. Сухомлин 104-108
СУПЕРЕЧНОСТІ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СВІТУ: СОЦІАЛЬНІ ТА СУБ’ЄКТИВНІ ВИМІРИ PDF
Т. Г. Шоріна 108-113
АМБІВАЛЕНТНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНИХ РИС УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ PDF
Б. Б. Глотов 114-117

Культурологія

СОЦІОКУЛЬТУРНА ДИНАМІКА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
М. А. Абисова 117-122
СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ НЕТРАДИЦІЙНИХ РЕЛІГІЙ PDF
І. В. Богдановський 122-127
МОДЕЛЬ ОСВІТИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
А. С. Дорошкевич, О. М. Каріна 127-131
КУЛЬТ БОГИНІ ЗЕМЛІ У ДАВНЬОСЛОВЯНСЬКІЙ МІФОЛОГІЇ PDF
О. А. Матюхіна 131-135
МАС-МЕДІА ЯК СКЛАДОВА ЛЮДСЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ PDF
Л. А. Ороховська 135-139
СПОКУСА ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД PDF
Н. М. Сухова 139-143
ПРОБЛЕМА ОСОБИСТОСТІ В ПРАВОСЛАВ’Ї PDF
Р. А. Черноног 143-147
СПЕЦИФІКА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ХРИСТИЯНСЬКИХ ДОГМАТІВ У «ВЕЛИКОМУ КАТЕХІЗИСІ» (1627) ЛАВРЕНТІЯ ЗИЗАНІЯ PDF
Л. В. Квасюк 147-151
КАТОЛИЦЬКІ ДОКТРИНИ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА PDF
Н. В. Яртим 151-155
РОЛЬ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В ОСВІТНІЙ РЕФОРМІ ВИЩОЇ ШКОЛИ ЕПОХИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
О. О. Денисевич 155-159
ЕТНОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ PDF
С. П. Харченко 159-165
ГРОМАДСЬКА ДУМКА ЯК СУСПІЛЬНИЙ ФЕНОМЕН (Культурфілософський аналіз) PDF
О. В. Кононенко 165-169
ІСЛАМ І СУЧАСНИЙ СВІТ: ГОЛОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
О. О. Кудін 169-173
ДУХОВНІСТЬ І ПСИХОКУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ PDF
Я. І. Пономаренко 173-176
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ЯК ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЄЗНАВЧА ПРОБЛЕМА PDF
Ю. А. Степанюк 176-180


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)