Том 12, № 2 (2010)

Зміст

Філософія

ЛОСЄВСЬКА МЕТОДОЛОГІЯ В ПОШУКАХ СМИСЛОВОЇ СИЛИ ФІЛОСОФСЬКОГО ПОНЯТТЯ PDF
А. В. Александрова 5-12
БЕРКЛІАНСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ПРИРОДИ PDF
A. Grzelinski 13-19
ФЕНОМЕН ДИСКУРСУ В КУЛЬТУРІ ПОСТСУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Л. Г. Дротянко 20-24
ДИСКУРСИ РАЦІОНАЛЬНОСТІ В ПОСТМОДЕРНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ PDF
В. В. Лях 24-30
ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОГО ПРОСТОРУ PDF
Л. В. Рижко 31-36
ПРОДУКУВАННЯ ПРИНЦИПІВ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ЗНАННЯ В ДОРОБКУ АРИСТОТЕЛЯ PDF
Л. М. Шенгерій 36-39
МОВНА КАРТИНА СВІТУ У ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНЬОМУ АСПЕКТІ PDF
Н. І. Ашиток 40-43
ФІЛОСОФСЬКА РЕФЛЕКСІЯ ФЕНОМЕНУ МАРГІНЕСУ: ПРИРОДА, СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА ФОРМИ PDF
В. О. Давиденко 44-47
ОСОБИСТІСТЬ, ІДЕНТИЧНІСТЬ І ТРАНСЦЕНДЕНЦІЯ PDF
А. Ю. Морозов 48-51
ФІЛОСОФІЯ ПРАГМАТИЗМУ І ПРАГМАТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАТИКИ PDF
М. В. Онопрієнко 51-54
СУТНІСНИЙ ВИМІР СОЦІАЛЬНОЇ ЛЮДИНИ PDF
Л. А. Ороховська 54-58
О МОДУСАХ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАТРЕБУВАНОСТІ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ PDF
В. Е. Семенков 58-65
ОСОБИСТІСНИЙ ВИМІР ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
С. Я. Сухачов 66-69
ПРОБЛЕМАТИКА КОМУНІКАЦІЇ В ТВОРЧОСТІ Ж. БОДРІЙЯРА PDF
Н. М. Сухова 70-73
ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ КОМУНІКАТИВНИХ ЗАСАД СВІДОМОСТІ PDF
Ю. В. Харченко 74-77
ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ПІЗНАВАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ У МЕРЕЖЕВОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
С. М. Ягодзінський 78-81
САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ЛЮДИНИ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ Е. ТОФФЛЕРА PDF
Т. І. Автомонова 82-85
СОЦІОКУЛЬТУРНА ОСОБЛИВІСТЬ МОВИ НАУКИ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ PDF
О. П. Антіпова 85-90
ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ КОНТУРИ ФЕНОМЕНУ УСАМІТНЕННЯ PDF
І. В. Ігнатенко 91-94
ФІЛОСОФІЯ КОМУНІКАЦІЇ: АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПАРАДИГМ PDF
С. М. Іщук 95-99
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Т. А. Пода 99-103
ФІЛОСОФІЯ АНТРОПОЛОГІЇ ІСИХАСТСЬКОЇ ПРАКТИКИ PDF
Є. В. Сідоріна 103-108
ПРОБЛЕМА ЦІННОСТЕЙ В РОСІЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.): МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
І. І. Сколеба 109-112
ФІЛОСОФСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТРАКТАТУ «LIBER VITAE MERITORUM» ХІЛЬДЕГАРДИ БІНГЕНСЬКОЇ PDF
Л. В. Терехова 112-116
ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ЗНАННЯ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Н. А. Ченбай 117-120
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО САМОВІДЧУЖЕННЯ ТА ПРОБЛЕМА ІСТОРИЧНИХ ПЕРСПЕКТИВ PDF
Т. Г. Шоріна 120-125

Культурологія

ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ МУСУЛЬМАНСЬКОГО ШЛЮБНО-СІМЕЙНОГО ПРАВА У КОНТЕКСТІ ВИЗНАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ В ДЕРЖАВАХ ІСЛАМСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ PDF
М. В. Лубська 126-129
БІОГРАФІЧНИЙ МЕТОД В ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ PDF
В. И. Оноприенко 130-136
КОМУНІКАТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ВИМІР СУЧАСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ PDF
М. І. Хилько 136-145
НАСЛІДКИ УЧАСТІ В НЕТРАДИЦІЙНИХ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ PDF
І. В. Богдановський 145-149
НАЦІОНАЛЬНІ МЕДІА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА КОНСОЛІДАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА PDF
С. Л. Гнатюк 150-155
БІБЛІОТЕКА ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ІНСТИТУТ : ОСВІТНЬО-ВИХОВНА МІСІЯ PDF
О. Є. Матвійчук 155-160
ВПЛИВ АНТИЧНОСТІ НА КУЛЬТУРУ УКРАЇНИ PDF
О. А. Матюхіна 160-164
ПРОЛЕГОМЕНИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ РЕАЛЬНОСТІ: ПИСЬМО, ТЕКСТ, ЗНАННЯ, ОСВІТА PDF
А. А. Машталер 165-168
КЛАСИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЯК МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ДОСВІДУ ОСОБИСТОСТІ PDF
Л. І. Мокляк 168-172
СИМВОЛІЧНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ВИРАЖЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ PDF
І. Б. Остащук 173-176
РЕЛІГІЙНА СВІДОМІСТЬ В УКРАЇНІ У СИСТЕМІ ТРАНСЛЯЦІЇ ТРАДИЦІЙНОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ДОСВІДУ PDF
О. М. Сідоркіна 176-179
СЕМІОТИЧНІ РЕФЛЕКСІЇ ТЕАТРАЛЬНИХ КОСТЮМІВ (на прикладі костюмів В. Фурика за драматичним етюдом Лесі Українки «Йоганна, жінка Хусова») PDF
О. К. Цимбалюк 180-184
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГУМАНІТАРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
Л. В. Чупрій 185-189
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ МІФОЛОГІЇ ТУРКМЕНІСТАНУ PDF
О. А. Аулін 189-193
КУЛЬТУР-МАРГІНАЛЬНІСТЬ У ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ ІДЕНТИЧНОСТІ PDF
Е. А. Грушко 193-197
ЛЮДИНОВИМІРНА ПРИРОДА ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПРЕДМЕТНОЇ ТВОРЧОСТІ ЛЮДИНИ PDF
С. О. Захарова 197-202
МАНІПУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОЮ СВІДОМІСТЮ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН PDF
О. В. Кононенко 202-206
ІВАН ОГІЄНКО: ОСОБЛИВОСТІ ДУХОВНО-РЕЛІГІЙНИХ ВИМІРІВ БУТТЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ PDF
Ю. О. Корбуш 206-209
СИМВОЛ ЦЕНТРУ В ГЕРМЕТИЗМІ ВІДРОДЖЕННЯ PDF
В. В. Михалевич 210-213
ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВА КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
О. О. Смольницька 213-216


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)