Том 18, № 2 (2013)

Зміст

Філософія

Ментальний аспект комунікації в полікультурному середовищі в умовах глобалізації PDF
Л. Г. Дротянко 5-8
ПЕРШЕ ВИДАННЯ ЛЕКЦІЙ ІММАНУЇЛА КАНТА ПРО МОРАЛЬ І РЕЛІГІЮ В ПОЛЬСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ КШИШТОФА СЕЛЕСТИНА МРОНГОВІУША PDF
Томаш Купш 8-13
БАЗИСНА АКСІОМА НАУКИ В.І.ВЕРНАДСЬКОГО PDF
І. І. Мочалов 13-17
АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЇ ЕТНОГЕНЕЗУ Л.М. ГУМІЛЬОВА З ПОЗИЦІЙ СИСТЕМНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ PDF
Ю. І. Онопрієнко 17-25
СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ ПІЗНАННЯ: ЦІННІСНО-СВІТОГЛЯДНІ ПРОБЛЕМИ PDF
С. В. Синяков, Е. Ф. Сластенко 25-31
ЕВОЛЮЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДІВ НА ПРОБЛЕМУ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ: АНТИЧНІСТЬ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ PDF
М. А. Абисова 31-35
ЕТАТИЗМ ЯК РЕЛІГІЙНЕ ВЧЕННЯ ТА ПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ PDF
Н. В. Іщук 35-39
РОЛЬ НЕПРЯМИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ У КОМУНІКАТИВНОМУ ДИСКУРСІ PDF
Л. С. Кондратюк 39-43
СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ PDF
І. В. Литовченко 43-46
ЖИТТЯ ЯК НАЙВИЩА ЦІННІСТЬ БУТТЯ – ПРОВІДНА ІДЕЯ ФІЛОСОФІЇ АЛЬБЕРТА ШВЕЙЦЕРА PDF
О. А. Матюхіна 46-50
РОЛЬ ІДЕЙ КОСМІЗМУ ДЛЯ СУЧАСНОЇ МЕДІАКУЛЬТУРИ PDF
Л. А. Ороховська 50-54
ENACTIVISM AS A NEW VERSION OF EXTERNALISM AND THE PROBLEMS OF SELF-KNOWLEDGE PDF
Anita Pacholik-Żuromska 54-59
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН:СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ PDF
Т. А. Пода 59-62
ІДЕЇ ПЕРСОНАЛІЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ PDF
В. О. Сабадуха 62-66
«ЛЮДИНОМІРНІСТЬ» УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ ФІЛОСОФІЇ РЕЛІГІЇ PDF
В. І. Стеценко, Р. М. Галуйко 66-72
ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕПОХУ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) PDF
Н. А. Ченбай 72-75
ТЕОРІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИБОРУ В СУЧАСНОМУ РЕЛІГІЄЗНАВСТВІ: ПРИКЛАД ПОЗИТИВІСТСЬКОГО ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДІВ PDF
Т. Г. Шоріна 75-80
ГУМАНІТАРНІ ІННОВАЦІЇ У ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОМУ ВИМІРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
С. М. Ягодзінський 80-83
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ УНІВЕРСИТЕТУ PDF
О. М. Кузьменко 83-87

Культурологія

ВИЩА ОСВІТА В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Н. В. Скотна, Н. І. Ашиток 87-90
ПРОБЛЕМИ ВІДБОРУ КРАЇНОЗНАВЧО ЗНАЧИМОЇ ЛЕКСИКИ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
О. М. Акмалдінова, О. О. Письменна 90-95
ВПЛИВ ТЕХНІКИ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНИЙ СВІТ ЛЮДИНИ PDF
Л. Г. Вороновська 95-99
ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ ІНТЕРНЕТУ В СИСТЕМІ СПОРІДНЕНИХ ПОНЯТЬ PDF
С. М. Іщук 99-103
МОРАЛЬНА ДОСКОНАЛІСТЬ ЯК ВІДПОВІДЬ НА КРИЗОВІСТЬ СУЧАСНОГО ГУМАНІЗМУ (У ФІЛОСОФСЬКО-БОГОСЛОВСЬКІЙ СПАДЩИНІ КАРОЛЯ ВОЙТИЛИ) PDF
М. Г. Кохановська 103-107
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕВЕРБАЛЬНОЇ РЕЛІГІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ PDF
М. С. Петрушкевич 107-111
ВИТОКИ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ PDF
О. В. Ременець 111-114
СУЧАСНЕ УРБАНІЗОВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: ІНТЕГРАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ДУХОВНОМУ ПРОСТОРІ PDF
О. М. Сідоркіна 114-117
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ ВИМІР ЕКОЛОГІЧНОГО ПІЗНАННЯ PDF
О. П. Скиба 117-120
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ У ПОШУКАХ МОВИ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ PDF
Н. М. Сухова 121-124
ЕСТЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Л. І. Мокляк 124-128
МІСЦЕ ІНТЕРАКЦІЇ У КОНТРКУЛЬТУРНИХ ГРУПАХ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ PDF
Т. В. Новак 128-131


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)