ПОЗАЧАСОВА ТА ПОЗАПРОСТОРОВА СУТНІСТЬ ВСЕЗАГАЛЬНОГО ЦІЛОГО: ТОПОЛОГІЧНА ТРИВЕРГЕНЦІЯ ДУХОВНОГО, МАТЕРІАЛЬНОГО ТА ВІРТУАЛЬНОГО СВІТІВ

Ю. В. Харченко

Анотація


Показано, що явище «вергенції» – це стан системи в точці перетину дивергентних та конвергентних процесів, а також їхня балансировка. «Тривергенція» відображує серединну локацію віртуального світу в дихотомії матеріального та духовного світів. Метою та завданнями дослідження став аналіз упливу всезагального цілого на поведінку різноманітних елементів систем в процесі їхньої синхронії з метою подальшої концептуалізації топологічної взаємодії матеріального, духовного та віртуального просторів. Ключовим методологічним підходом в даному дослідженні стала топологія. Це дозволило, по-перше, осмислити даний феномен в термінах філософської онтології, трансцендентології, соціальної філософії, і, по-друге, ввести нове поняття – «тривергенцію». Підтверджено, що всезагальне ціле, якщо його розуміти в трансцендентологічних шкалах, не вписується в будь-яку модель еволюційного процесу, оскільки саме є джерелом еволюції, коеволюції, деволюції, інволюції тощо. В результаті дослідження більш чітко виділена суть явища «вергенції», що відтворює принципи симетрії та синхронії в різних системах. У висновках продемонстровано, що ідея «всезагального цілого» як «божественної сутності в собі» і «божественної сутності для нас» виявляється в дихотомічних образах духовного і матеріального світів. Топологію всезагального неможливо відобразити в тій чи іншій часово-просторовій моделі. Віртуальна реальність «знімає» дихотомічні суперечності.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)