ДУХОВНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ КРИЗИ

Т. П. Глушко

Анотація


Стаття присвячена аналізу феномену «духовного капіталу» як відносно нового структурного рівня у теорії нематеріальних форм капіталу поряд із людським, соціальним та символічним. Основна увага приділена сутності та структурі даного феномену, а також його соціально-практичному значенню для розвитку сучасного українського суспільства. Авторка доходить висновку, що духовний капітал є системою ціннісного обгрунтування стратегій економічного розвитку і визначає якість соціальних систем. Він є формоутворюючим для продуктивної економічної ідеології та економічної культури суспільства, а також основою формування національної ідеї.


Ключові слова


духовний капітал; гібридна криза; українське суспільство; когнітивні війни; цінності; освіта; національна економіка; економічна стратегія

Посилання


Allenby B. White Paper on Weaponized Narrative [Electronic resource] / B. Allenby. – 2017. – Access mode: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rCU0iUHlWPcJ:https://weaponizednarrative.asu.edu/file/198

Bello W. The Virtues of Deglobalization [Electronic resource] / W. Bello // Foreign Policy in Focus. – 2009. – Access mode: http://fpif.org/the_virtues_of_deglobalization/

Boichenko М. Intermarium as One of the Future European Image of Ukraine / М. Boichenko // Future Human Image. – 2020. Volume 13. – P. 6-13.

Deist J. Mises and the New Economics // Anatomy of the Crash. The Financial Crisis of 2020. Ed. by Tho Bishop. – Alabama: Mises Institute. – P. 157-169.

Gray J. Why This Crisis is a Turning Point in History [Electronic resource] / J. Gray. – 2020. – Access mode: https://www.newstatesman.com/2020/04/why-crisis-turning-point-history

Zohar D., Marshal I. Spiritual Capital: Wealth We Can Live By / Danah Zohar, Ian Marshal. – Oakland: Berrett-Koehler Publishers, 2005. – 192 p.

Глушко Т. П. Економічна теорія нації: соціально-філософський контекст. Монографія / Т. П. Глушко. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – 299 с.

Григорьев Л. М. Норма накопления и экономический рост: сдвиги после Великой рецессии / Л. М. Григорьев, Е. А. Макарова // Вопросы экономики . – 2019. – № 12. – С. 24-46.

Кіндзерський Ю. В. Консьюмеризм як привнесена ідеологія деградації суспільства, держави, економіки: феноменологія прояву в Україні / Ю. В. Кіндзерський // Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у ХХІ ст.: перспективи нової парадигми. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ: КНТЕУ, 2019. – С. 231-235.

Національна модель неоіндустріального розвитку України: монографія / за заг. ред. В. П. Вишневського / НАН України, Інститут економіки промисловості. – Київ, 2016. – 518 с.

Плейт Т. Беседы с Ли Куан Ю. Гражданин Сингапур или Как создают нации / Т. Плейт; [пер. А. Г. Ракин]. – М.: Олимп-Бизнес, 2015. – 232 с.

Почепцов Г. Когнитивные войны в соцмедиа, массовой культуре и массовых коммуникациях / Г. Почепцов. – Харьков: Фолио, 2019. – 320 с.

Рей Р. Я ж вам казав! Сучасна економіка за Гайманом Мінськи / Р. Рей; [пер. з англ. О. Вальчишен та ін.]. – К.: Наш формат, 2018. – 288 с.

Сёйлемез М. С. Духовный капитал / М. С. Сёйлемез; [пер. с турецкого Е. В. Олениковой]. – К.: АГТ плюс, 2013. – 220 с.

Смит А. Теория моральных чувств / А. Смит. – М.: Республика, 1997. – 351 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)