ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КРИПТОГРАФІЇ

М. В. Онопрієнко

Анотація


Те, що інформація має цінність, люди усвідомили давно - недарма листування сильних світу цього здавна було об'єктом пильної уваги їх недругів і друзів. Тоді й виникло завдання захисту цього листування від надмірно цікавих очей. Стародавні намагалися використовувати для вирішення цього завдання найрізноманітніші методи, і одним із них був тайнопис – вміння складати повідомлення у такий спосіб, щоб його зміст був недоступним нікому, крім посвячених у таємницю. В наш час інформація набула самостійної комерційної цінності і перетворилася на поширений, майже звичайний товар. Її виробляють, зберігають, транспортують, продають і купують, а значить, – крадуть і підробляють - і, отже, її необхідно захищати. Широке застосування комп'ютерних технологій та постійне збільшення обсягу інформаційних потоків викликає постійне зростання інтересу до криптографії. Пріоритетним завданням криптографії є вдосконалення способів кодування значних масивів інформації, що динамічно оновлюються, змінюючи статус шифрування з активного індивідуального на пасивне масове. Системи захисту шифру корелюють із домінуючими світоглядними парадигмами та напрямами наукової та філософської рефлексії. В сучасному інформаційному просторі переважає інформаційно-образне мислення, виникли нові можливості трансляції, реплікації та діджиталізації знакових систем не тільки у фізичній, але й і у віртуальній реальності. В епоху цифрових комп’ютерних технологій значно розширюється сфера застосування криптографічного кодування як у науково-технічних галузях, так і в широкому контексті людської життєдіяльності (засоби масової інформації, реклама, економічні розрахунки, Інтернет-комунікації, повсякденне життя тощо).


Ключові слова


криптографія; код; знак; шифр; тайнопис; пізнання як творчість; інформація; медіа; віртуальна реальність; безпека даних; інформаційне суспільство

Посилання


Башляр Г. Научное призвание и душа человека / Г. Башляр // Новый рационализм / Пер. с франц. – М.: Прогресс, 1987. – С. 328-346.

Михальчук А. О. Вплив окультизму на розвиток криптографії XV-XVI ст. / А. О. Михальчук // Вісник ХПНУ ім. Г. С. Сковороди «Філософія» «Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди». – Харків: ХНПУ, 2018. – Вип. 50. – С. 115–125.

Михальчук А. О. Проблема криптографії: семіотичний аспект / А. О. Михальчук // Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». – К.: Видавництво «Гілея», 2015. – Вип. 101 (10). – С. 298–300.

Михальчук А. О. Системи кодування інформації в античну добу (філософсько-семіотичний аспект) / А. О. Михальчук // «Актуальні проблеми філософії та соціології» «Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса, 2017. – Вип. 18. – С. 90–93.

Михальчук А. О. Феномен криптографії в контексті розвитку європейської науки / А. О. Михальчук. – Дис… канд. філос.наук. 09.00.09 «Філософія науки». – Інститут філософії імені Г. С. Сковороди. – К., 2019. – 26 с.

Оноприенко В. И. Методологические ресурсы новой эпистемологии науки / В. И. Оноприенко // Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія. – 2019. – № 2 (30). – С. 22-31.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)