МОРАЛЬНИЙ КОНЦЕПТ СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ В КООРДИНАТАХ РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Е Gerasymova

Анотація


Стаття присвячена дослідженню проблем формування та координації механізму взаємовпливу етики та економіки. Здійснюється соціально-філософський аналіз концепції суспільного договору та справедливої ціни, визначається проблема свободи вибору і необхідності існування господарської етики, координації соціальних та етичних меж розвитку капіталістичних відносин. Доводиться теза про те, що теорію сучасного капіталізму необхідно доповнити теорією соціального генезису та нормативного обґрунтування процесу формування смаків споживача – це питання соціальної психології та етики, а також теорією соціальних інститутів і теорією політичної корекції певних вад сучасного постіндустріального способу виробництва.


Ключові слова


суспільство; спосіб виробництва; етика господарських відносин; колективні дії; свобода вибору; справедлива ціна; економіка

Посилання


Gilbert M. Foreign Policy of Sir Edward Grey / M. Gilbert. – Oxford: Clarendon, 1915. – 124 p.

Luhman N. Die Wissenschaft des Gesellschaft / N. Luhman. – Frankfurt am M., 1993. – 280 p.

Posner Richard A. Economic Analysis of Law / A. Posner Richard. – Boston: Little Brown and Company, 1977. – Pp. xi, 415.

Блауг М. 100 великих экономистов до Кейнса / М. Блауг. – СПб.: Экономикус, 2008. – 352 с.

Бьюкенен Джеймс М. Сочинения / Джеймс Бьюкенен; [пер. с англ.]; серия: «Нобелевские лауреаты по экономике». – Т. 1: Фонд экономической инициативы. – М.: Таурус Альфа, 1997. – 385 с.

Вебер М. Избранные произведения / Макс Вебер; [пер. с нем.]. – М.: Прогресс, 1990. – 804 с.

Герасимова Е. М. Економічні знання у дискурсі становлення глобалізованого світу: соціально-філософський аналіз [монографія] / Е. М. Герасимова. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2008. – 336 с.

Кант И. Приложение к «Наблюдениям над чувством прекрасного и возвышенного». Соч. в 6 т. / И. Кант. – М., 1964. – Т. 2. – С. 265-283.

Козловски П. Этика капитализма (с комментарием Дж. Бьюкенена); эволюция и общество: Критика социобиологиии / Петер Козловски. – СПб.: Экономическая школа, 1996. – 158 с.

Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий / Дж. Коулман // Общественные науки и современность. – 2001. – № 3. – С. 110-124.

Мизес фон Л. Человеческая деятельность. Трактат по экономической теории / Мизес фон Л. – Челябинск, 2005. – 305 с.

Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження / С. В. Мочерний. – Львів, 2001. – С. 364-365.

Хайек Ф. А. Конкуренция как процедура научного открытия / Ф. А. Хайек // Мировая экономика и международные отношения. – 1989. – № 12. – С. 3-16.

Харре Р. Гибридная психология: союз дискурс-анализа с нейронаукой / Р. Харре // Эпистемология и философия науки, 2005. – Т. 6. – № 4. – С. 38-63.

Эрроу К. Дж. Возможности и пределы рынка как механизма распределения ресурсов / К. Дж. Эрроу // THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем. – М.: НАЧАЛА-ПРЕСС, 1993. – Т. 1. – Вып. 2. – С. 52-101.

References


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)