ЖИТТЯ ЯК ТРАГЕДІЯ У ТВОРЧОСТІ Л. ШЕСТОВА

Л. Г. Конотоп

Анотація


У статті аналізується проблема людського життя в філософській спадщині видатного філософа Л. Шестова. Розкривається зв'язок філософування Л. Шестова з положеннями С. Кіркегора, Ф. Ніцше. Життя людини інтерпретується як вічна трагедія, яку можна подолати тільки вірою. Розкриваються особливості тлумачення понять «віра», «Бог» у творчості Л. Шестова. Бог усвідомлюється мислителем як Живий Бог, який не є подібним до християнського або іудейського Бога. Віра виступає спілкуванням людини з Богом на самоті, в повній таємниці й непромовленості. Тільки у такий спосіб і розкривається екзистенція людини.

Ключові слова


людина; екзистенція; самотність; трагедія; Бог; віра; життя; релігія; безґрунтовність; християнство; іудаїзм

Посилання


Базалук О.А. Модели Мироздания / О.А. Базалук // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – № 1 (3). – К.: НАУ, 2006. – С. 43-48.

Курабцев В.Л. «Миры свободы и чудес Льва Шестова: Жизнь мыслителя, «странствования по душам», философия. / В.Л. Курабцев. – Науч. ред. проф. В.А. Кувакина. – М.: Рос. гум. общество, 2005. – 310 с.

Стасюк Анджей. Фадо / Анджей Стасюк. – Перекл. із польської Б. Матіяш. – К.: Грані-Т, 2009. – 152 с.

Шестов Л. Афины и Иерусалим / Л. Шестов. – М.: АСТ-Хранитель, 2007. – 433 с.

Шестов Л. На весах Иова. Странствие по душам / Л. Шестов. – М.: ЭКСМО, 2008. – 514 с.

Шестов Л. Киркегард и экзистенциальная философия. /Л. Шестов. – М.: Прогресс-Гнозис, 1992. – 304 с.

Шестов Л. Достоевский и Ницше. Апофеоз беспочвенности. / Л. Шестов. – М.: Азбука-Классика, 2016. – 384 с.

Patterson D. Faith and philosophy / D. Patterson. – N.-Y.: Univ. Press of America, Inc. P.O. Box 19101; Washington, D.C. 20036, 1982. – P.27 – 165.

The Lev Shestov Journal – Режим доступу: http://www.shestov.arts.gla.ac.uk/html/journal.htm.

Wernham James C.S. Two Russian Thinkers {An Essay in Berdyaev and Shestov}./ James C.S. Wernham. – Toronto: Univ. of Toronto Press, 1988. – P. 56-78.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)