КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КУЛЬТУРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

M. А. Абисова

Анотація


У статті досліджуються комунікативні можливості соціокультурної багатоукладності сучасного світу на шляху досягнення взаєморозуміння представників відмінних культурних спільнот. Міжкультурна комунікація постає як діалектична єдність діалогу та конфлікту культур, в рамках якої, з одного боку, відповідно до раціонально визначених цілей та норм нівелюються істотні відмінності між культурами, з іншого, – під впливом ірраціональних чинників вони загострюються.

Ключові слова


діалог; конфлікт; комунікативний потенціал; міжкультурна комунікація; інформаційне суспільство

Посилання


Абисова М.А. Перфекціоністський ідеал егалітарного суспільства // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник науковий праць. – Вип. 2 (22). – К. : НАУ, 2015. – С. 27-32.

Бандурин А.П. Социальная регуляция: рациональное и иррациональное / А.П. Бандурин. – М. : Социал.-гуманитар. знания, 2005. – 299 с.

Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь / Э. Гидденс. – М.: Весь Мир, 2004. – 120 с.

Гуревич П.С. Поиск новой рациональности (по материалам трех всемирных конгрессов) / П.С. Гуревич. // Рациональность как предмет философского исследования; [отв. ред.: И. Пружинин, В. Швырев]. – М.: РАН Институт философии, 1995. – С. 209–224.

Дугин А. Четвертая политическая теория. Россия и политические идеи XXI века / А. Дугин. – СПб.: Амфора, ТИД Амфора, 2009. – 351 с.

Лич Э. Культура и коммуникация / Э. Лич. – М., 2004. – С. 10.

Ороховська Л.А. Особливості взаємодії мас-медіа і держави в інформаційному суспільстві / Л.А. Ороховська // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія: Збірник науковий праць. – Вип. 2 (24). – К. : НАУ, 2016. – С. 25-28.

Следзевский И.В. Диалог цивилизаций как смысловое поле мировой политики / И.В. Следзевский // Общественные науки и современность – 2011. – No 2. – С. 147-148.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хаттингтон; [Пер. с англ. Т. Велимеева. Ю. Новикова]. – М.: АСТ, 2003. – 603 c.

Хатами C.М. От города мира к миру городов / C.М. Хатами – М., 2002. – 193 c.

Хатами C.М. Традиция и мысли во власти авторитаризма / C.М. Хатами. – М.: Изд. Моск. Ун-та, 2001. – 288 с.

Хатами С.М. Диалог цивилизаций – путь к взаимопониманию / С.М. Хатами // В человеке сосредоточены душа Востока и разум Запада. ЮНЕСКО, 29.10.1999. – М.: Изд-й центр ИСАА при МГУ, 2001. – С. 11.

Шоріна Т.Г. Про деформації суб'єктивних орієнтацій в сучасному суспільстві / Т.Г. Шоріна // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник науковий праць. – Вип. 2 (24). – К.: Видавництво Національного авіаційного університету, 2008. – С. 106-111.

Этнопсихологический словарь / Под ред. Крысько В.Г. – М. : МПСИ, 1999. – 343 с.

Brewer M.B. Ethnocentrism and intergroup attitudes: East African evidence / Marilynn B. Brewer, Donald T. Campbell. – N.-Y.: Halsted Press, 1976. – 218 p.

Lasswell H. Propaganda Technique in the World War / Harold D. Lasswell. – London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1927. – 244 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)