Релігійний досвід: методологічні аспекти дослідження

Л. Г. Конотоп

Анотація


У статті розглядається психоаналіз як класичний, так і пост-класичний, в аспекті методології релігієз-навчих досліджень. Наголошується на розумінні релігії в психоаналітичній теорії як релігійного досвіду. Релігійний до-свід є одним із головних понять у методологічних положеннях психоаналізу. Релігійний досвід розглядається як ре-зультат психічної діяльності людини, але не як приналежний до сфери трансцендентного; він виступає як потреба людини, як її захист від негараздів світу; як можливість досягнення внутрішньої гармонії.

Ключові слова


психоаналіз; методологія; людина; психіка; віра; релігія; релігійний досвід; культура; психотерапія; трансцендентне

Посилання


Кароль Войтыла (Иоанн Павел ІІ). Личность и поступок. Антропологическое исследование / Кароль Войтыла (Иоанн Павел ІІ). – М. : Издательство Францисканцев, 2003. – С. 15-70.

Красников Л.Н. Методологические проблемы религиоведения : Учебное пособие / А.Н. Красников. – М. : Академический проект, 2007. – 239 с. (Gaudeamus)

Морозов А.Ю. До питання про «зачаклування» та «розчаклування» світу / А.Ю. Морозов // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія : Збірник наукових праць. – № 2(8). – 2008. – С. 134-138.

Фомічова В.М. Інтерсуб'єктивна реальність: репрезентація соціально-релігійних аспектів у свідомості людини / В.М. Фомічова. – К. : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 383 с.

Франк С.Л. Психоанализ как миросозерцание / С.Л. Франк // Непрочитанное. Статьи, письма, воспоминания. – М. : Московская школа политических исследований, 2001. – 529 с.

Фрейденберг О.М. Миф и литература древности / О.М. Фрейденберг. – М. : Наука, 1978. – 680 с.

Шкловский В. Тетива. О несходстве сходного / В. Шкловский // Собр. соч. в 3-х т. – Т.3. – М. : Художественная литература, 1973-1974. – С. 17-56.

Пономаренко Я.І. Духовність і психокультура особистості / Я.І. Пономаренко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія : Збірник нау-кових праць. – № 2. – 2013. – С. 173-175.

Bohak, J. Bog v psihoterapiji / J. Bohak // Znamenje. – Ljubljana, 2004. – 1. 34. – st. 3/4. – S. 76-94.

Settl Т. You can't have science as your religion! / T. Settl. // Critical rationalism, metaphysics and science. – Dordrecht etc., 1995. – Vol. 1. – P. 59-90.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)