Концепт любові: методологічні аспекти філософсько-релігієзнавчого аналізу

Л. Г. Конотоп

Анотація


Стаття присвячена аналізу концепту любові в двох традиціях: західноєвропейській і слов’янській, зокре-ма в культурі Балканського регіону. Простежується формування концепту любові в Античності, Середньовіччі, Ре-несансі, Новому часі. Наголошується, що від доби Античності й Середньовіччя можна виявити дві тенденції в інтер-претації проблеми любові – раціоналістичну і екзистенціальну. Особлива увага приділяється культурі ХХ-ХХІ ст., вякій любов безпосередньо пов’язана з поза межовим досвідом, з трансцендентним.

Ключові слова


любов; релігія; віра; життя; життєдіяльність; людина; особистість; Бог; творіння; екзистенціалізм; раціоналізм; трансцендентне; трансцендентальне

Посилання


Августин Аврелій. Сповідь /Августин Аврелій. – (пере-

клад з латини Н. Григор'євої). – Київ: Грані, 1997. – 230 с.

Соловьёв, В. С. Чтения о Богочеловечестве/В.С.Соловьев // Чтения о Богочеловечестве ; Статьи ; Стихотворения и поэма ; Из «Трёх разговоров…»: краткая повесть об Антихристе / сост. и примеч. А. Б. Муратова. – СПб.: Художественная литература, 1994. – 528 с.

Чаусидис, Н. Паганската религиjа на Їжните Словени і неjзиниот одраз во нивната материjална культура /Николо Чаусидис. – Скопіе: УС, 1991. – С.7 – 35.

George, M. Mystische und religiöse Erfahrung im Denken Vladimir Solov’evs./M. George – Gött., 1988. – 230 p.

Madey, J. W.S.Solowjew und seine Lehre von der Wfeltseele./ J. W. Madey. – Düsseldorf, 1961. – 187 p.

Sutton, J. The Religious Philosophy of Vladimir Solovyov: Towards a Reassessment. /J.Sutton. – Basingstoke – L., 1988. – 143 p.

Wenzier,L. Die Freiheit und das Böse nach VI. Solov’ev. /L. Wenzier. – Freiburg-Münch., 1978. – P.120 – 145.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)