ОСНОВНІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЇ РЕЛІГІЄЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Л. Г. Конотоп

Анотація


У статті аналізуються головні проблеми методології дослідження в сучасному релігієзнавстві. Надано дефініції таким поняттям, як «релігієзнавча парадигма», «релігієзнавчий метод», «релігієзнавча методологія»; розкриті основи системної методології в релігієзнавчих дослідженнях.

Ключові слова


методологі; парадигма; система, метод; діяльність, цілепокладання; релігія; соціум

Посилання


Канке В.А. Философия науки. Краткий энциклопедический словарь. – М.: Омега – Л, 2008. – 328 с.

Канке, В.А.Основные философские направления и концепции науки. – 3 изд. М.: Логос, 2008. – 400 с.

Конотоп, Л.Г. (гол. ред.) Теоретично-методологічні засади сучасного релігієзнавства. – Зб. праць. – Слов’янськ: Вид-во Слов’янського пед. ун-ту, 2005. – 234 с.

Кун, Т.Структура научных революций. М.: «АСТ», 2003. – 605 с.

Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В.С. Степин. – Т.2.– М.: Мысль, 2010. – С.554

Фреге, Г. Избранные работы. – М.:Мысль, 1996. – С.45 – 56.

Юнг, К.-Г. О психологии восточных религий и философий. – М.: Медиум, 1994. – 258 с. С.123-124.

Todorov, C. Symbolisme et interpretation. – P.: ROUGIER V. EDITIONS, 1973. – P.27 – 78.

Todorov, C. Les genres du discours. – P.: ROUGIER V. EDITIONS, 1978. – P.20 – 81.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)