МІФОЛОГІЗАЦІЯ МАСОВОЇ СВІДОМОСТІ: ОНТОЛОГІЧНІ ТА ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІ ВИМІРИ

Т. Г. Шоріна

Анотація


В статті досліджуютьсясоціальні, феноменологічні та психологічні підстави міфологізації сучасної свідомості, її змістові відмінності від «традиційної» стародавньої міфотворчості.

Ключові слова


міф; міфологізація свідомості; масова свідомість; технологічна цивілізація; культурна історія

Посилання


Ортега-і-Гасет Х. Вибрані твори / Хосе Ортега-і-Гасет; [пер. з ісп. Вольфрам Бурггардт, В'ячеслав Сахно, Оксана Товстенко; передмова: Віталій Табачковский]. – К.: Основи, 1994. – 420 с.

Новейший философский словарь: 2-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Интерпресссервис; Книжный дом, 2001. – 759 с.

Глобальное сообщество: Новая система координат (подходы к проблеме) / [рук. проекта и отв. ред. А.И. Неклесса]. – СПб.: Алетейя, 2000. – 320 с. – (Глобальные проблемы ХХІ века; Московская школа геоэкономических и социальных исследований; Вып.1).

Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием / С.-Г. Кара-Мурза. – К.: Оріяни, 2000. – 448 с.

Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого индустриального общества / Г. Маркузе; [пер. с англ., послесл., примеч. А.А. Юдина]. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 526 с. – (Philosophy).

Леви-Строс К. Мифологики: в 4-х. т. – М.; – СПб.: Университетская книга, Т. 3: Происхождение застольных обычаев. – 2000. – 461 с.

Амельченко Н. Міф та нація – переплетення філософського та політичного дискурсів / Наталія Амельченко // Філософська думка. – 2003. – № 6. – С. 50-76.

Лифшиц М. А. Собрания сочинений: в 3 Т. / М.А. Лифшиц – М.: Изобраз. Искусство. – Т. 3. – 1988.- 560 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)