ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

І. В Литовченко

Анотація


У статті розглядаються особливості структурно-функціональних характеристик засобів масової інформації як соціального інституту інформаційного суспільства

Ключові слова


засоби масової інформації; соціальний інститут; інформаційне суспільство; інформація; комунікація; інформаційні технології

Посилання


Ивченкова М. С. Модели функционирования современных российских СМИ : институциальный подход: автореф. дис. на соискание науч. степениканд. соц. наук: спец. 22.00.04 / М.С.Ивченкова. – Саратов, 2010. – 20 с.

Розлуцька А. До питання про світоглядний аспект інформаційного суспільства та маніпулятивність інформаційного середовища / Розлуцька А. // Політологічний вісник. – К.: «ІНТАС», 2009. – Вип. 44. – С. 361-374.

Иваненко Е.А., Корецкая М.А., Савенкова Е.В. Созвездие Горгоны (эссе об эффектах медиа) / Е. Иваненко, М. Корецкая, Е. Савенкова. – СПб.: Алетейя, 2012. – 328 с.

Арендт Х. Між минулим і майбутнім / Арендт Х., [пер. з англ. В.Черняк]. – К. : Дух і літера, 2002. – 321 с.

Дугин А. Поп-культура и знаки времени / Александр Дугин. – СПб. : Амфора. ТИД Амфора, 2005. – 495 с. – (Серия «Личное мнение»).

Черных А. Мир современных медиа / А. Черных – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2007. – 312 с. – (Серия «Университетская библиотека Александра Погорельского»). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL: http://fictionbook.ru/author/alla_chernyih/mir_sovremennyih_media/read_online.html?page=2#part_156

Лісовський П.М. Маніпуляція свідомістю: сутність, структура, механізм у сучасному трансформаційному суспільстві (соціально-філософський аналіз). – К. – Вид-во Нац. пед. ун-ту ім. М.П.Драгоманова, 2006. – 200 с.

Козловски П. Культура постмодерна : Общественно-культурные последствия техн. развития: [пер. с нем.]. – М.: Республика, 1997. – 240 с. – (Философия на пороге нового тысячелетия).

Формування здорового способу життя молоді: стан, проблеми та перспективи : Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2002 р.). – К.: Державний ін.-т проблем сім’ї та молоді, 2003. – 250 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)