Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 2, № 3 (2007) 40 РОКІВ ДОГОВОРУ ПРО КОСМОС 1967 Анотація   PDF
О. В. Бєглий
 
Том 4, № 33 (2014) Cучасний стан судово-психіатричної експертизи в Росії Анотація   PDF
Вікторія Едуардівна Шунк
 
Том 1, № 30 (2014) REDD+ як механізм міжнародно-правового захисту світових лісових екосистем, розташованих в країнах, що розвиваються Анотація   PDF
Євгеній Сергійович Яцухненко
 
Том 2, № 19 (2011) «ЛЮДСЬКИЙ ЗМІСТ» РИМСЬКОГО ПРАВА Анотація   PDF
Марина Миколаївна Гуренко-Вайцман
 
Том 2, № 31 (2014) «Творці» методик розслідування злочинів: професіонали чи переписувачі? Анотація   PDF
Олександр Назарович Ярмиш, Андрій Володимирович Іщенко, Валерій Степанович Давиденко
 
Том 4, № 37 (2015) ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ Анотація   PDF
Юлія Леонідівна Юринець
 
Том 3, № 16 (2010) ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ - ОСНОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ І САМОВРЯДУВАННЯ Анотація   PDF
Зоя Іванівна Боярська
 
Том 4, № 41 (2016) ЄВРОПЕЙСЬКИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОБСЄ Анотація   PDF
Ірина Анатоліївна Толкачова, Дар'я Олександрівна Полінська
 
Том 1, № 46 (2018) ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ЙОГО МІЖНАРОДНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ЦІННОСТІ, ЩО СКЛАДАЮТЬ ЇЇ ОСНОВУ Анотація   PDF
Oleksandr M. Moskalenko
 
Том 3, № 16 (2010) ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ Анотація   PDF
Наталія Борисівна Шуст
 
Том 4, № 17 (2010) ЄВРОПЕЙСЬКО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ТРАНСПОРТУ Анотація   PDF
Юрій Валентинович Корнєєв, Роман Васильович Яцишин
 
Том 1, № 18 (2011) І МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ СУЧАСНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» (24 лютого 2011 p., м. Київ) Анотація   PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Марина Миколаївна Великанова
 
Том 1, № 22 (2012) ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ» (24 ЛЮТОГО 2012 Р., М. КИЇВ) Анотація   PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Марина Миколаївна Великанова
 
Том 2, № 15 (2010) ІДЕЯ ІНТУЇТИВНОГО ПРАВА В КОНЦЕПЦІЇ Л. ПЕТРАЖИЦЬКОГО Анотація   PDF
Ольга Миколаївна Атоян
 
Том 1, № 10 (2009) ІМПЕРАТИВНИЙ МАНДАТ ЯК ФОРМА ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕПУТАТА І ВИБОРЦІВ Анотація   PDF
Г. В. Задорожня
 
Том 2, № 27 (2013) ІМПЕРАТОРСЬКІ АКТИ У СИСТЕМІ ЦЕРКОВНО-КАНОНІЧНОГО ПРАВА ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ Анотація   PDF
Володимир Васильович Омельчук
 
Том 1, № 34 (2015) Імплементація Закону України «Про вищу освіту»: завдання та механізми реалізації Анотація   PDF
Світлана Григорівна Головко
 
Том 4, № 33 (2014) Інвестиційні договори: характеристика та спроби їх класифікації Анотація   PDF
Роман Богданович Шишка
 
Том 2, № 51 (2019) ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ Анотація   PDF
Дмитро Олександрович Беззубов
 
Том 3, № 32 (2014) Індивідуально-профілактичні заходи запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу Анотація   PDF
В’ячеслав Анатолійович Носенко
 
Том 4, № 49 (2018) ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ЯК НЕОБХІДНІСТЬ Анотація   PDF
Наталія Борисівна Шуст
 
Том 2, № 35 (2015) Інновації в юридичній освіті Анотація   PDF
Ірина Миколаївна Сопілко
 
Том 2, № 35 (2015) Інноваційна освітня діяльність як необхідна умова якісної підготовки майбутніх правників Анотація   PDF
Світлана Григорівна Головко
 
Том 1, № 26 (2013) ІНСТИТУТ ЄПИСКОПА У СИСТЕМІ ЦЕРКОВНО-КАНОНІЧНОГО ПРАВА ВІЗАНТІЇ: СУДОВІ ТА ПРАВОЗАХИСНІ ФУНКЦІЇ Анотація   PDF
Володимир Васильович Омельчук
 
Том 1, № 42 (2017) Інститут заохочення в службовому праві Анотація   PDF
Ростислав Андрійович Калюжний, Ольга Анатоліївна Гусар
 
Том 4, № 25 (2012) ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ У КОНТЕКСТІ ГУМАНІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. М. Яремко, І. О. Ониськів
 
Том 3, № 24 (2012) ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИНОМ АГРЕСІЇ Анотація   PDF
В. Ф. Антипенко, К. А. Важна
 
Том 2, № 11 (2009) ІНСТИТУТ ПОВІТРЯНОГО І КОСМІЧНОГО ПРАВА ТА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ Анотація   PDF
Василь Дмитрович Шинкарук
 
Том 3, № 44 (2017) ІНСТИТУТ ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Софія Яківна Лихова, Ольга Леонідівна Беспаль
 
Том 2, № 23 (2012) ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА ТА СТРОК ЙОГО ПОВНОВАЖЕНЬ В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ СВІТУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF
Володимир Віталійович Кохановський
 
Том 4, № 49 (2018) ІНСТИТУТ ПРИМИРЕННЯ ТА МЕДІАЦІЯ В КОНТЕКСТІ СПЕЦИФІКИ МЕНТАЛЬНОСТІ СТОРІН КОНФЛІКТУ Анотація   PDF
Вікторія Богданівна Череватюк, Регіна Євгеніївна Сай
 
Том 3, № 24 (2012) ІНСТИТУТ СТОРІН ЯК ОСНОВНИХ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ Анотація   PDF
А. А. Первушина, Н. С. Хатнюк
 
Том 1, № 14 (2010) ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Людмила Антонівна Дроботова
 
Том 1, № 34 (2015) Інформаційні загрози та безпека сучасного українського суспільства Анотація   PDF
Ірина Миколаївна Сопілко
 
Том 1, № 34 (2015) Інформаційні права людини як цивільно-правова категорія Анотація   PDF
Олександр Олександрович Тихомиров
 
Том 2, № 11 (2009) ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ) Анотація   PDF
Марина Миколаївна Гуренко-Вайцман
 
Том 3, № 4 (2007) ІНФОРМАЦІЙНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ПОВІТРЯНОГО ПРАВА Анотація   PDF
М. О. Раскалєй
 
Том 2, № 27 (2013) ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА В ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКІВЦІВ Анотація   PDF
Олена Василівна Пригорницька
 
Том 3, № 36 (2015) Інформаційна функція права та її вплив на правову культуру суспільства Анотація   PDF
Олена Миколаївна Макеєва
 
Том 3, № 24 (2012) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОГОВОРУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ Анотація   PDF
Л. В. Мамчур
 
Том 2, № 7 (2008) ІПОТЕКА ЖИТЛА: ПОНЯТТЯ, ПРИРОДА, ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ Анотація   PDF
Р. А. Майданик
 
Том 2, № 43 (2017) ІСТОРІОГРАФІЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН Анотація   PDF
Роман Петрович Панасюк
 
Том 1, № 46 (2018) ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОТВОРЧОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF
Юлія Степанівна Лепех
 
Том 4, № 21 (2011) ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ Анотація   PDF
Георгій Борисович Желеф
 
Том 3, № 44 (2017) ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ЛІЗИНГУ ЯК ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ Анотація   PDF
Вікторія Анатоліївна Рибачок
 
Том 4, № 45 (2017) Історія становлення системи надання адміністративних послуг в зарубіжних країнах Анотація   PDF
Bohdan Kokhan
 
Том 4, № 25 (2012) ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОЇ ДОБРОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
А. О. Галай
 
Том 1, № 18 (2011) ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАННЯ ПРОКУРОРА СУБ'ЄКТОМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ Анотація   PDF
Ірина Борисівна Ротнова
 
Том 3, № 48 (2018) ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ХОЛДИНГУ Анотація   PDF
Наталія Вікторівна Ібрагімова
 
Том 1, № 42 (2017) Історико-правові передумови модернізації системи підготовки наукових кадрів в Україні Анотація   PDF
Світлана Григорівна Головко
 
1 - 50 з 1222 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2663-3949