Результати пошуку


Змінити умови пошуку
 
Номер Назва
 
Том 4, № 29 (2013) ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ДОСТУП Анотація PDF
Олег Андрійович Мандзюк
 
Том 3, № 28 (2013) ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ ДЕРЖАВНОЇ АВІАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Анотація PDF
Яна Вадимівна Горбатюк
 
Том 2, № 23 (2012) СПЕЦИФІКА ПРИНЦИПІВ ОКРЕМИХ ІНСТИТУТІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ Анотація PDF
Ірина Миколаївна Сопілко
 
Том 2, № 15 (2010) ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ ПІДХІД Анотація PDF
Ірина Миколаївна Сопілко
 
Том 2, № 43 (2017) ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ Анотація PDF
Ганна Миколаївна Проскура
 
Том 1, № 50 (2019) ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ У МИТНІЙ СФЕРІ У КОНТЕКСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ «ЄДИНОГО ВІКНА» Анотація PDF
Тургут Гаджи огли Салаєв
 
Том 1, № 22 (2012) Захист персональних даних Анотація PDF
Ольга Вікторівна Оніщенко
 
Том 4, № 17 (2010) НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ Анотація PDF
Ірина Миколаївна Сопілко
 
Том 2, № 27 (2013) ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА В ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКІВЦІВ Анотація PDF
Олена Василівна Пригорницька
 
Том 4, № 25 (2012) ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТУПУ ДО КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація PDF
А. Ю. Нашинець-Наумова
 
Том 3, № 12 (2009) ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНУ ДІЗНАННЯ Анотація PDF
Євген Дмитрович Лук'янчиков
 
Том 2, № 11 (2009) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВОЮ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ Анотація PDF
Анатолій Іванович Марущак
 
Том 3, № 28 (2013) КОНЦЕПТ КОМПЛЕКСНОЇ КОДИФІКАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ІНФОРМАЦІЮ Анотація PDF
Кристина Геннадіївна Татарникова
 
Том 3, № 24 (2012) ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація PDF
А. Ю. Нашинець-Наумова
 
Том 4, № 25 (2012) КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ: АНАЛІЗ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТ. 182 КК УКРАЇНИ Анотація PDF
Ю. І. Дем’яненко
 
Том 4, № 41 (2016) ТРОЛІ, БОТИ ТА БОТ-МЕРЕЖІ ЯК ЗАГРОЗИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація PDF
Ірина Миколаївна Сопілко
 
Том 3, № 12 (2009) ЦИВІЛЬНІ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ Анотація PDF
Анатолій Іванович Марущак
 
Том 4, № 29 (2013) ПРОБЛЕМИ ВИРОБЛЕННЯ УНІФІКОВАНОГО ПОНЯТТЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ТА ЙОГО ЗМІСТУ Анотація PDF
Людмила Іванівна Капінус
 
Том 1, № 34 (2015) Інформаційні права людини як цивільно-правова категорія Анотація PDF
Олександр Олександрович Тихомиров
 
Том 2, № 43 (2017) ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ Анотація PDF
Станіслав Григорович Онопрієнко
 
Том 1, № 18 (2011) ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ ДІЙ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ЗЛОЧИНІВ Анотація PDF
Вадим Петрович Верченко
 
Том 1, № 18 (2011) РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація PDF
Анатолій Олексійович Яфонкін, Юлія Анатоліївна Яфонкіна
 
Том 4, № 25 (2012) СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В НАУЦІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА Анотація PDF
К. Р. Калюжний
 
Том 3, № 36 (2015) Інформаційна функція права та її вплив на правову культуру суспільства Анотація PDF
Олена Миколаївна Макеєва
 
Том 4, № 29 (2013) ГЕНЕЗИС ЗМІСТУ КАТЕГОРІЇ «ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ» Анотація PDF
Ірина Миколаївна Сопілко
 
Том 1, № 30 (2014) Виконання експертами-поліграфологами тактико-комунікативної діяльності у проведенні інструментальної діагностики достовірності вербальної інформації Анотація PDF
Олександр Іванович Мотлях, Анна Олександрівна Потильчак
 
Том 1, № 34 (2015) Інформаційні загрози та безпека сучасного українського суспільства Анотація PDF
Ірина Миколаївна Сопілко
 
Том 1, № 42 (2017) Проблеми використання дактилоскопічної інформації в розслідуванні злочинів Анотація PDF
Аліса Олександрівна Логвиненко
 
Том 4, № 37 (2015) ПРО ЗНАЧЕННЯ ПРАВОВИХ ПІДСТАВ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ СТ. 182 КК УКРАЇНИ Анотація PDF
Юлія Іванівна Дем'яненко
 
Том 1, № 50 (2019) ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ) Анотація PDF
Тетяна Михайлівна Ямненко, Ірина Феофанівна Літвінова
 
Том 2, № 55 (2020) НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Анотація PDF
Ростислав Андрійович Калюжний
 
Том 2, № 55 (2020) ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ЦИВІЛЬНІЙ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ Анотація PDF
Інна Володимирівна Поліщук
 
Том 1, № 54 (2020) ОСОБЛИВОСТІ КАДАСТРОВОГО ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ Анотація PDF
Наталія Володимирівна Жмур, Анна Романівна Цезар
 
Том 2, № 51 (2019) ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЄ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ Анотація PDF
Богдан Андрійович Кохан
 
Том 4, № 49 (2018) НАУКОВО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ Анотація PDF
Ганна Миколаївна Проскура
 
Том 2, № 47 (2018) ПРИЙНЯТТЯ ТА ВПЛИВ ОРХУСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ НА ДОСТУП ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ Анотація PDF
Ганна Миколаївна Проскура
 
Том 1, № 46 (2018) РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИКИДИ В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ Анотація PDF
Ganna M. Proskura
 
1 - 37 з 37 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощоISSN: 2663-3949